Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 2144-2163

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1420


ALMAN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ: HOFSTEDE’NİN KÜLTÜR BOYUTLARI, ALMAN TARZI YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME

TÜLİN TUNÇ, NURETTİN PARILTI

Dünyaca ünlü markaları, ‘Made in Germany’ kalitesine duyulan güven, planlama, verimlilik, inovasyon, uzmanlık ve teknik yeteneklere dayalı katı yönetim yaklaşımı ile ön plana çıkan Almanya, güçlü ekonomisi olan, etkili bir Avrupa ülkesidir. Alman kültürü, tarihsel arka plandan etkilenmektedir. Ayrıca, 2.Dünya Savaşı sonrası artan işgücü ihtiyacı nedeniyle yapılan göçmen iş gören alımları dolayısıyla hem toplum hem de iş yaşamında çok kültürlülük de söz konusudur. Böyle bir bağlamda, Alman iş örgütleri ve örgüt kültürü nasıl şekillenmiştir?

Almanya’nın tarihsel gelişimi bağlamında ulusal kültürün örgüt kültürüne etkilerini ve yönetim, istihdam ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarına yansımalarını değerlendirmeyi amaçlayan bu derleme çalışmasında, ulusal kültürel boyutların Alman örgüt kültürünü etkilediği belirlenmiştir. Bir diğer bulgu, önemli tarihsel dönemlerde yaşanan olayların kültür, istihdam, yönetim ve insan kaynakları yönetimi üzerinde etkili olduğu yönündedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Alman kültürü, Alman örgüt kültürü, Alman tarzı yönetim, Alman iş kültürü, Alman insan kaynakları yönetimi.

GERMAN ORGANIZATIONAL CULTURE: AN EVALUATION IN TERMS OF HOFSTEDE’S CULTURAL DIMENSIONS, GERMAN STYLE MANAGEMENT, AND HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Germany is a major European country with a strong economy that stands out with its rigid management approach based on planning, efficiency, innovation, expertise and technical skills, World-famous brands and ‘Made in Germany’ quality. German culture is influenced by its historical background. In addition, because of the increasing need for labor after World War II, there is multiculturalism both in society and business life due to the recruitment of immigrant workers. In this context, how were the German business organizations and organizational culture shaped?

In this review which aims to present an evaluation of the effects of national culture on organizational culture in the context of Germany’s historical background and its reflections in process of management, employment, and human resources management, explored that the national cultural dimensions influenced the German organizational culture. On the other hand, it has been determined that certain experiences in important historical periods had influence on culture, employment, management, and human resources management.

Anahtar Kelimeler (Keywords): German culture, German organizational culture, German style management, German business culture, German human resources management.

Tam Metin 522

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.