Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 236-245

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1250


VARDİYALI ÇALIŞAN BİREYLERDE SİRKADİYEN RİTMİN OBEZİTE İLE İLİŞKİSİ

ASLI ONUR, NURCAN YABANCI AYHAN

Gelişmekte olan teknolojiyle birlikte üretimdeki sürekliliğin sağlanabilmesi için gece çalışanlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Vardiyalı sistemin üretimdeki sürekliliği sağlaması bir avantaj iken; çalışan bireylerin günlük rutinlerinin tersine yaşamaları sağlık açısından önemli bir sorun teşkil etmektedir. Biyolojik saat olarak da bilinen sirkadiyen ritimdeki (SR) bu düzensizlik bireylerde birçok kronik sağlık sorununa neden olmaktadır. Gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların en büyük sorunlarından biri olan obezite de bu sorunlardan biridir. Obezite; hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, inme, kanser gibi ciddi hastalıkların risk faktörüdür. Bu nedenle, obeziteye karşı alınacak önlemlerle daha büyük sorunlara karşı korunma sağlanacaktır. Vardiyalı çalışan bireyler, SR düzensizliğinden etkilenmekte ve çalışanlarda obezite sıklığı hızla artmaktadır. Bu derleme makale, vardiyalı sistemin SR’deki düzensizliğe neden oluşu ve obezite arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla hazırlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Vardiyalı Çalışma, Sirkadiyen Ritim, Obezite

THE RELATIONSHIP BETWEEN CIRCADIAN RHYTHM AND OBESITY IN SHIFT-WORKERS

Night workers are needed to ensure continuity in production with developing technology. While the shift system provides continuity in production, it is an advantage; It is a health problem for individuals who work contrary to their daily routines. This irregularity in the circadian rhythm (CR), also known as the biological clock, causes many chronic health problems in individuals. Obesity, one of the biggest problems of developed and developing societies, is one of these problems. Obesity; It is a risk factor for serious diseases such as hypertension, cardiovascular diseases, stroke and cancer. Therefore, protection against obesity will be ensured against larger problems. Individuals working in shifts are affected by the irregularity of the CR and the frequency of obesity increases rapidly in employees.  This review article was prepared to show the relationship between obesity and the reason that the shift system causes irregularity in the CR.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Shift-Work, Circadian Rhythm, Obesity

Tam Metin 404

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.