Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1726-1745

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1203


MASALLAR VE ÇİZGİ FİLMLERDE GÜÇ ELDE ETME STRATEJİLERİ

ELİF BİLGİNOĞLU, INCI ERDEM ARTAN

Bu çalışma güç elde etme stratejilerinin masallar ve çizgi filmlerde nasıl işlendiğini ve çocuklara nasıl geçirildiğini araştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmanın ilk aşaması kapsamında 3 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Organizasyon Ana Bilim Dalı, “Örgütlerde Güç ve Politika” dersi alan doktora öğrencilerinden, derste işledikleri 17 güç elde etme stratejisini onlara hatırlatan masal ve/veya çizgi filmleri örnekleriyle belirtmeleri istenmiştir. Her öğrencinin en az 3 masal ya da çizgi film bulması ve stratejinin masalın neresinde ve ne şekilde yer aldığının açıklanması istenmiştir. Bu bağlamda 40 öğrenci, 60 masal ve /veya çizgi filmi güç stratejileri ile bağdaştırmışlardır. Benzer olanlar ayıklandıktan sonra elimizde 9 masal ve 12 çizgi film kalmıştır. Gücün masal ve çizgi film kahramanları aracılığıyla temsil edilişi seçilen bu örneklem üzerinden analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları, çocukluğumuzda okuduğumuz birçok masal kitabının izlediğimiz birçok çizgi filmin içine saklanmış ana temanın “güç” olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte verilen örneklerin hemen hepsinin çizgi filmlerden çıkması, masalların gençlerin dünyasında pek fazla yer almadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Güç, güç kazanma, masallar, çizgi filmler

POWER ATTAINING STRATEGIES IN FAIRY TALES AND CARTOONS

The present study is designed to investigate how power attaining strategies are handled in fairy tales and cartoons and passed on to children. In the first step of the research, for 3 years PhD students who took “Power and Politics in Organizations” course in Marmara University Institute of Social Sciences Management and Organization Department were asked to indicate the tales and / or cartoons that remind them of 17 power attaining strategies that were handled in class. Each student was asked to find at least 3 fairy tales or cartoons and explain in which part of the fairy tale or cartoon the strategy takes place. In this context, 40 students linked 60 fairy tales and/or cartoons with power strategies. After eliminating similar ones, 9 fairy tales and 12 cartoons were left. The representation of power through heroes in fairy tales and cartoon was analyzed through this selected sample. The results of the study reveal that “power” is the main theme hidden in many fairy tales that we read and cartoons that we watched in our childhood. Since almost all of the examples are given out of cartoons, the results also reveal that fairy tales do not take much place in the world of young people.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Power, attaining power, tales, cartoons

Tam Metin 140

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.