Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2931-2950

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1498


TEKNOKENTLERDEKİ ULUSLARARASI TEKNOLOJİ FİRMALARININ ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ, YÖNTEMLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER (ANKARA ÖRNEĞİ)

CEMALETTİN AKTEPE, İBRAHİM GÖKSU KAYIŞ

Yüksek teknoloji yoğunluğu olan işletmelerin üretim ve ihracat potansiyellerinin yüksek olması ülke ekonomisi için de önem arz etmektedir. Özellikle Üniversitelere bağlı kurulmuş Teknokentlerde faaliyet gösteren işletmelerin çok büyük bir kısmının yüksek yoğunluklu teknoloji firmaları olduğu görülmektedir. Bu işletmelerin ürettiği mal ve hizmetlerin ihraç ürünü haline gelmesi Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanması sürecinde ciddi düzeyde önem arz etmektedir. Bu işletmelerin yabancı pazarlara girişte, mevcut literatürün neresinde oldukları araştırılan bir konudur. Bu tür işletmelerin uluslararasılaşma sürecine başlama noktaları ve süreci nasıl sürdürdükleri bu araştırmanın da ana konusunu oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Uluslararası teknoloji firmaları, uluslararasılaşma süreci, uluslararasılaşma Abstract

INTERNATIONALIZATION PROCESS, METHODS AND FACTOR AFFECTING OF INTERNATIONATECCHNOLOGY FIRMS IN TECHNOPARKS IN ANKARA

The high production and export potential of enterprises with high technology intensity is also important for the country's economy. Especially, it is seen that the majority of the enterprises operating in Technoparks established under universities are high-density technology companies. These businesses produce goods and exports of services in the process of becoming closure of Turkey's foreign trade deficit is of great importance at a serious level. Where these enterprises are in the existing literature in entering foreign markets is a subject that has been investigated. The starting points of such enterprises in the internationalization process and how they continue the process are the main subject of this research.

Anahtar Kelimeler (Keywords): International technology firms, The process of Internationaization, Internationalization

Tam Metin 40

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.