Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 213-232

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1541


SİGORTA KOOPERATİFLERİNDE ÖLÇEK VE KARLILIK SORUNUNA İLİŞKİN SENARYO ANALİZİ VE TİCARİ TAKSİ SAHİPLERİ MODELİ

MUHARREM UMUT

Dünyada sigortacılığın gelişmesi ve tabana yayılmasında sigorta kooperatiflerinin büyük rolü büyüktür. Ülkemizde sadece üyeleri ile sigorta akdetmek üzere kurulan kapalı sigorta kooperatifleri özendirilmekte ve kuruluş sermayesine ilişkin istisna tanınmaktadır. Buna karşılık, sigortacılığın yapısı ve niteliği gereği sigorta şirketlerinin finansal durumları ile fiziki ve teknik alt yapılarına ve organizasyon yapılarına ilişkin özel şartlar belirlenmektedir. Bu şartlara uyum sağlamak ise sigorta şirketleri için daha yüksek finansal güce sahip olmayı ve genel giderlere katlanmayı gerekli kılmaktadır. Kuruluştaki sermaye tutarına ilişkin istisna tanınmış olmakla birlikte, teknik ve fiziki alt yapı ile organizasyon yapısına ilişkin herhangi bir ayırım bulunmaması ve sadece üyeleri ile sigorta sözleşmesi akdedebilmeleri nedeniyle kapalı sigorta kooperatifleri faaliyete başladıktan bir süre sonra ölçek büyüklüğü ve kârlılık sorunu yaşamaya başlamaktadırlar.

Çalışmada bir kapalı sigorta kooperatifinin faaliyetini sürdürebilmek için ulaşması gereken ölçek büyüklüğü ve asgari kârlılık düzeyi, örnek bir model üzerinden ve farklı senaryo analizleri ile ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigorta kooperatifi, Kuruluş sermayesi, Kârlılık sorunu, Senaryo analizi

SCENARIO ANALYSIS ON THE SCALE AND PROFITABILITY ISSUES IN INSURANCE COOPERATIVES AND MODEL OF COMMERCIAL TAXI OWNER

Insurance cooperatives have a great role in the development and spread of insurance in the world. In our country, closed insurance cooperatives that are established to contract insurance only with their members are encouraged and an exception is given to the founding capital. On the other hand, due to the structure and nature of the insurance business, special conditions are determined regarding the financial conditions, physical and technical infrastructure and organizational structures of insurance companies. Compliance with these conditions requires insurance companies to have higher financial strength and to bear overheads. Although there is an exception regarding the amount of capital in the establishment, closed insurance cooperatives start to experience scale size and profitability problems after a while since there is no distinction regarding the technical and physical infrastructure and organizational structure and they can only make insurance contracts with their members.

In this study, the scale size and minimum profitability level that a closed insurance cooperative has to reach in order to continue its activities is presented through an exemplary model and with different scenario analysis.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance Cooperative, Founding capital, Profitablility problem, Scenario analysis

Tam Metin 154

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.