Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 20-38

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1466


NAKİT DÖNÜŞ SÜRESİ VE KARLILIK: BORSA İSTANBUL TİCARET ENDEKSİ’NDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

MEHMET APAN, MEHMET İSLAMOĞLU, ORHAN BOZKURT

Bu çalışmada, Borsa İstanbul-Ticaret Endeksi’ndeki 12 firmanın nakit dönüş süresi ile aktif karlılığı arasındaki ilişkinin belirlenmesi için 2004-2018 dönem veri seti panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Ampirik analizlerde nakit dönüş süresi ile aktif karlılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı, ancak aktif karlılığı ile kaldıraç arasında negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca aktif karlılığı ile aktif toplamının logaritması arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Nakit Dönüşüm Süresi, Aktif Karlılığı, BIST-Ticaret Endeksi

CASH CONVERSION CYCLE AND PROFITABILITY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS ON FIRMS IN BORSA İSTANBUL WHOLESALE AND RETAIL TRADE INDEX

In this study, 2004-2018 data set was analyzed by panel data method in order to determine the relationship between cash converison cycle and return on assets of 12 firms in Borsa İstanbul-Wholesale and Retail Trade Index. In empirical analysis, it has been observed that there is no significant relationship between cash conversiton cylce and return on assets, but there is a significant negative relationship between return on assets and leverage. In addition, it has been determined that there is no significant relationship between return on assets and logarithm of total assets.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cash Conversion Cycle, Return on Assets, BIST-Wholesale and Retail Trade Index

Tam Metin 263

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.