Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1077-1093

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1814


PAZARLAMA FAALİYETİ OLARAK RAMAZANA ÖZEL TASARLANAN REKLAM AFİŞLERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

EMİNE PINAR SAYGIN, GÖKMEN ÖNAL

Pazarlama faaliyetleri bulunduğu toplumdan etkilenmektedir. Toplumun kültür yapısını oluşturan din unsuru da bu anlamda belirleyici olabilmektedir. Bu çalışmada, Ramazan ayına özel tasarlanan reklam afişlerinde bu değişimin hangi görsel öğeler ile sağlandığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Sair dönemlerde aynı ürünler için kullanılan reklam afişleri de paylaşılmış aradaki farkın ortaya konmasına çalışılmıştır. İncelenen afişlerde öne çıkan ortak öğeler bulunmuş, bunların tüketicilerin inançları açısından önemli dönemlere özgü farklılaştırıldığı tespit edilmiştir. Ramazan ayında gün boyu oruç tutulduğu için iftarda yenilecek içilecek ürünlere olan ilgi daha fazla olabilmektedir. Tüketicinin dönemsel bu algı değişimini dikkate alan işletmelerde reklam faaliyetlerini buna göre planlamaktadırlar. Reklamın birçok türünde olduğu gibi afiş reklamları da bu değişimden etkilenmektedir. Yayınlanan bu reklam afişleri içinde içecek markaları iftar zamanı veya iftardan sonra gibi kısımları kullanarak Ramazan ayında reklam afişleri yaptıkları görülmektedir. İçecek markalarının reklam afişlerinde kendi ürünlerini tanıtmaları ve Ramazan’ı nasıl yansıttıkları incelemek için ise çalışmada göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılmıştır. Göstergebilimsel yöntem reklamcılık alanında kullanılan bir yöntemdir. Bir metin içinde bulunan anlamı olan dizgileri gösterir ve göstergebilimin yardımı ile görseli okumak, kodlara anlam kazandırmak, dizi, dizim, mecaz ve yan anlam ile metinlerin arasındaki ilişkileri değerlendirme amacı olan, dolaylı anlamları bulunan ideolojileri ve kültürleri ortaya çıkaran bir yaklaşımdır. Bu çalışmada göstergebilimsel çözümleme yapabilmek için Pınar limonata, Beyoğlu Gazozu, Coca Cola ve Sırma markalarının Ramazan ayı reklam afişleri tercih edilmiştir. Ramazan ayını nasıl yansıttıklarını çözümlemek için göstergebilimin, gösterge çözümleme, görüntüsel anlatım, kod çözümleme, dizisel ve dizimsel çözümler yapılmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): PAZARLAMA, REKLAM AFİŞİ, GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZ

SEMIOTIC ANALYSIS OF ADVERTISING POSTERS SPECIALLY DESIGNED FOR RAMADAN AS A MARKETING ACTIVITY

Marketing activities are influenced by the society in which it is located. The religious element that constitutes the cultural structure of the society can also be decisive in this sense. In this study, it has been tried to reveal which visual elements are provided with this change in the advertising posters specially designed for the month of Ramadan. Advertising posters used for the same products in other periods were also shared, and the difference was tried to be revealed. Common elements that stand out in the analyzed posters were found, and it was determined that they were differentiated according to important periods in terms of consumers' beliefs. Since fasting is observed throughout the day in Ramadan, there may be more interest in products to be eaten at iftar. Businesses that take into account this periodical change of perception of the consumer plan their advertising activities accordingly. Like many types of advertisements, poster advertisements are also affected by this change. It is seen that beverage brands make advertising posters during Ramadan by using parts such as iftar time or after iftar in these advertising posters. The semiotic analysis method was used in the study to examine how beverage brands promote their products on their advertising posters and how they reflect Ramadan. The semiotic method is a method used in the field of advertising. It shows the strings with meaning in a text and with the help of semiotics, it is an approach that aims to read the visual, give meaning to the codes, evaluate the relationships between the texts with strings, syntax, metaphor and connotation, and reveal ideologies and cultures with indirect meanings. In this study, Ramadan advertisement posters of Pınar Limonata, Beyoğlu Gazoz, Coca Cola and Sırma brands were preferred in order to make semiotic analysis. In order to analyze how they reflect the month of Ramadan, semiotics, sign analysis, visual expression, code analysis, serial and syntactic solutions have been tried to be made. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): MARKETING, ADVERTISING POSTER, SEMIOTIC ANALYSIS

Tam Metin 264

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.