Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1486-1503

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1345


SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA ARACI OLARAK OTEL İŞLETMELERİNDE KULLANIMI: AFYONKARAHİSAR TERMAL OTELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

AHU YAZICI AYYILDIZ

Sosyal medya araçlarının kullanımında ortaya çıkan etkili ve hızlı değişim otel işletmelerinin de pazarlama stratejilerini bu yöne kaydırmalarına sebep olmuştur. Otel işletmeleri ürün ve hizmet tanıtımı, daha fazla tüketiciye ulaşma, müşterilerle etkileşimde bulunma, marka bağlılığı oluşturma gibi amaçlarla sosyal medya araçlarını kullanmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı Afyonkarahisar’da bulunan 5 yıldızlı termal otel işletmelerinin sosyal medya araçlarından Facebook ve Instagramı pazarlama aracı olarak ne şekilde kullandıklarını, Facebook ve Instagram sayfalarında ne tür bilgiler sunduklarını tespit etmektir. Araştırma kapsamına Afyonkarahisar’da faaliyette bulunan 5 yıldızlı 11 tane otel işletmesi girmektedir. Otel işletmelerinin Facebook ve Instagram sayfalarındaki paylaşımları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda otel işletmelerinin Facebook ve Instagram sayfalarında temel bilgilere yer verdikleri, fotoğraf ve video paylaşımları yaptıkları fakat sayfaları canlı tutacak kampanyalar düzenlemedikleri, tüketicileri satın almaya itecek online rezervasyon hizmeti sunan otel sayısının az olduğu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Otel İşletmeleri, Sosyal Medya Pazarlaması, Afyonkarahisar

USE OF SOCIAL MEDIA IN HOTEL BUSINESS AS A MARKETING TOOL: A RESEARCH ON AFYONKARAHISAR THERMAL HOTELS

The effective and rapid change in the use of social media tools has caused hotel businesses to shift their marketing strategies in this direction. Hotel businesses use social media tools for purposes such as product and service promotion, reaching more consumers, interacting with customers, creating brand loyalty. The purpose of this study is to determine how 5-star thermal hotel businesses in Afyonkarahisar use Facebook and Instagram as a marketing tool, and what information they provide on Facebook and Instagram pages. The scope of the research includes 11, 5-star hotel businesses operating in Afyonkarahisar. The shares of hotel businesses on Facebook and Instagram pages were analyzed by content analysis method. As a result of the research, it has been revealed that the number of hotels, where the hotel businesses provide basic information on Facebook and Instagram pages, share photos and videos, but do not organize campaigns that will keep the pages alive, and offer online booking services that will force consumers to purchase.

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Hotel Businesses, Social Media Marketing, Afyonkarahisar

Tam Metin 627

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.