Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2071-2092

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1380


ORTAKLAŞA REKABET: 2010-2020 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ AMPİRİK MAKALELER KAPSAMINDA BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI

AYDIN BERAHA

Literatürde sıklıkla paradoksal bir olgu olduğu vurgulanan ortaklaşa rekabet kavramı uzun yıllardır akademik dünyanın ve araştırmacıların ilgisini çekmeye devam etmektedir. Bu çalışma ile ortaklaşa rekabet ile ilgili daha geniş bir anlayış geliştirilmesi ve gelecekteki çalışmalara ışık tutulması amaçlanmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde ortaklaşa rekabet kavramına dönük olarak yönetim ve organizasyon bağlamında, 2010-2020 yılları arasında yabancı literatürde yayınlanmış ampirik makaleleri kapsayan bir içerik analizi yapılarak çalışmalar sistematik olarak incelenmiş ve temel bağlamlarına göre sınıflandırılmışlardır. İncelenen ampirik çalışmalar firmaların ortaklaşa rekabet etmesinin belirli sektörlerle sınırlı olmadığını göstermektedir. Bulgular ayrıca ortaklaşa rekabetin uygulamada kendi içinde bir takım güçlükler (örgüt sınırlarının yeniden belirlenmesi, güven ilişkisi kurma ve ortaklaşa rekabetin koordinasyonu gibi) ve çelişkiler (rakiplerle işbirliği ve bilgi paylaşımı gibi) barındırdığını ortaya koymaktadır. Bulgular ışığında ortaklaşa rekabet genel olarak, rekabet boyutu olan stratejik bir tercih olmasının yanı sıra yapısal ve davranışsal boyutları da kapsayan bir olgu olarak değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ortaklaşa rekabet, yönetim ve organizasyon, içerik analizi

COOPEITION: A CONTENT ANALYSIS STUDY WITHIN THE SCOPE OF EMPIRICAL ARTICLES PUBLISHED BETWEEN 2010-2020

The concept of coopetition, which is frequently emphasized in the literature as a paradoxical phenomenon, has continued to attract the attention of the academic world and researchers for many years. With this study, it is aimed to develop a broader understanding of coopetition and to shed light on future studies. In this study, a content analysis covering the empirical articles published in foreign literature between 2010 and 2020 in the context of management and organization for the concept of coopetition was conducted systematically and classified according to their basic context. The empirical studies reviewed show that firms' competitiveness is not limited to certain sectors. The findings also reveal that coopetition has some difficulties in practice (such as redefining organizational boundaries, establishing a trust relationship and coordination of coopetition) and contradictions (such as cooperation and information sharing with competitors). In light of the findings, coopetition can generally be considered as a phenomenon that includes the structural and behavioral dimensions as well as being a strategic choice with a competitive dimension.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coopetition, management and organization, content analysis

Tam Metin 56

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.