Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2144-2163

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1887


E-DEVLET KAVRAMININ DİJİTAL DEVLET VE ELEKTRONİK/DİJİTAL YÖNETİŞİM KAVRAMLARI EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AYŞEGÜL SAYLAM

Bilgi ve iletişim Teknolojilerinin (BİT) gelişmesiyle birlikte, e-devlet kavramının yanında dijital devlet, elektronik/dijital yönetişim, akıllı yönetişim, akıllı devlet gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Literatürde e-devlet kavramı sıklıkla dijital devlet ve elektronik/dijital yönetişim kavramlarıyla eş değer veya birbirine yakın kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çalışmalarda yaygın şekilde kullanılan, çoğu zaman dikkat edilmeden nitelendirilen e-devlet kavramını, elektronik/dijital yönetişim ve dijital devlet kavramı ekseninde değerlendirmektir. Çalışmalar analiz edildiğinde e-devlet kavramının, dijital devlet ve elektronik/dijital yönetişim kavramlarından ayrımına yönelik farklı yollar izlendiği tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda, e-devlet kavramına yönelik tartışmaların devam ettiği, kavramın tutarlı bir şekilde tanımlanamadığı veya üzerinde anlaşmaya varılmış özelliklerinin ortak bir paydada ifade edilemediği, gelişen teknolojinin karşısında daha da karmaşık bir hal aldığı görülmüştür. Literatürden yola çıkarak e-devlet alanındaki bu karmaşıklığı bir evrim veya paradigma değişimi olarak adlandırmak yerine, kavram çeşitlenmesi veya budaklanması olarak nitelendirmek daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital Devlet, E-devlet, Elektronik/dijital Yönetişim, Kamu Yönetimi

EVALUATION OF E-GOVERNMENT CONCEPT IN TERMS OF DIGITAL GOVERNMENT AND ELECTRONIC/DIGITAL GOVERNANCE CONCEPTS

With the development of Information and Communication Technologies (ICT), concepts such as digital government, electronic/digital governance, smart governance, and smart government have come to the fore, besides the concept of e-government. In the literature, the concept of e-government is often used synonymously or close with the concepts of digital government and electronic/digital governance. The aim of this study is to evaluate the concept of e-government, which is widely used in studies and is often described without attention, in terms of e-governance and digital government concepts. When the studies were analyzed, it was seen that different ways were followed to distinguish the concept of e-government from the concepts of digital government and electronic/digital governance. As a result of the study, it has been seen that the discussions on the concept of e-government continue, the concept cannot be defined consistently or the agreed features cannot be expressed in a common denominator, and it has become even more complex in the face of developing technology. Based on the literature, it would be more appropriate to describe this complexity in the field of e-government as a concept diversification or ramification instead of calling it an evolution or a paradigm shift.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital Government, E-government, Electronic/digital governance, Public Administration

Tam Metin 269

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.