Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 626-637

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1062


KAZAKİSTAN’DA TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELERLE GAYRİ SAFİ HASILA ARASINDAKİ İLİŞKİ

ARTUR BOLGANBAYEV, NURETTİN PARILTI

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ve uluslararası ticaretin yaygınlaşması, Kazakistan'ın ulaşım ve haberleşme kompleksinin dünya ticaret akışlarının gelişiminde ve ulaşım hizmetlerinin ihracatı yoluyla ulusal çıkarların gerçekleştirilmesinde artan rolüne katkıda bulunmaktadır. Birçok yabancı ülkede, lojistik, uzun zamandır pratik bir iş aracı haline gelmiştir. Lojistik sistemler, önde gelen sanayileşmiş ülkelerin gayri safi milli hasılasının %20 ila 30'unu almakla bağlantılıdır. Piyasadaki yönetim koşulları, taşımacılık endüstrisinin uluslararası standartları karşılama ihtiyacını karşılayan ritim, süreklilik, güvenilirlik, yüksek hızda teslimat ve minimum maliyet ile tüketici gereksinimlerinin karşılanması ile yüksek kaliteli taşıma hizmetleri gerektirmektedir. Bu araştırmada elde edilen veriler Zaman Serisi ve Regresyon Analizi kullanılarak yorumlanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Lojistik, Lojistik Merkezler, Taşımacılık, GSMH, Kazakistan, Zaman Serisi Analizi, Regresyon Analizi

THE RELATION BETWEEN GDP AND TRANSPORTATION SECTOR IN KAZAKHSTAN

The globalization of the world economy and increase in the international trade contributed to the development of transportation and communication infrastructure of Kazakhstan. In turn, this infrastructure helps to further the national interests of Kazakhstan by the exportation of transportation services. Logistics became a very crucial business in many countries. Logistics amount to the 20% to 30% of the GDP in developed countries. Market conditions demand high-quality transportation services complying with international standards. And these standards require continuous, reliable, fast, and low-cost service. The data obtained from this study is evaluated using time series analysis and regression analysis methods.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Logistics, Logistics Centers, Transportation, GDP, Kazakhstan, Time Series Analysis, Regression Analysis

Tam Metin 83

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.