Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1741-1758

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1414


ULUSLARARASI TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI BAĞLAMINDA YAPILAN VERİMLİLİK ÇALIŞMALARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

PEYMAN UYSAL, ORKUN BAYRAM

Genel olarak uluslararası ticaret faaliyet süreçlerinin her aşamasında etkinliği artırmak suretiyle ticaret maliyetlerini düşürmeyi amaçlayan politikaların oluşturulup uygulanması anlamına gelen ticaretin kolaylaştırılması yolunda atılacak adımlar tüm dünya ülkeleri için olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma uluslararası düzeyde ülkelerde ticaretin kolaylaştırılma düzeyini ortaya koymayı amaçlayan endekslerden hareketle Türkiye’nin küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik ticaret kolaylaştırıcı düzenlemelerin hangi düzeyde olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Lojistik Performans Endeksi (LPE), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Gelişmişlik Endeksi (BİTGE), İş Yapma Kolaylığı Endeksi (İYKE) ve Küresel Dijital ve Sürdürülebilir Ticaretin Kolaylaştırılması Araştırması sonuçları incelenmiş ve her bir endeksin incelediği farklı alanlar bağlamında ticaretin kolaylaştırılması yolunda Türkiye’nin bulunduğu konum irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ticaretin Kolaylaştırılması, Uluslararası Ticaret, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması, Ticaretin Kolaylaştırılması Ölçütleri, Kağıtsız Ticaret.

PRODUCTIVITY ANALYSIS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL TRADE FACILITATION: THE EXAMPLE OF TURKEY

The steps that should be taken in order to facilitate trade with policy implications which aim to increase the efficiency at every process of trade activities and to decrease trade costs have great importance for all countries in the World as well as for Turkey. This study aims to determine the level of trade facilitating regulations that will increase the competitiveness of Turkey in global markets through the international indexes whose purpose is to statethe trade facilitation levels of countries.  In this context the results of Logistic Performance Index (LPI), Information Technologies Development Index (IDI), Ease of Doing Business Index and Global Digital and Sustainable Trade Facilitation Survey are analyzed and the situation of Turkey on the way to facilitate trade is examined through the different aspects that each index targets to explore.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Trade Facilitation, International Trade, Trade Facilitation Aggreement, Trade Facilitation Measures, Paperless Trade.

Tam Metin 701

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.