Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1473-1493

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1884


SÜRDÜRÜLEBİLİR GİRİŞİMCİLİK: ADANA’DAKİ PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM İŞLETMELERİ ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

BİLGE AKSAY, SEDA GÜĞERÇİN

1950'den bu yana üretimi dünya genelinde yaklaşık on kat artan plastik, kullanım alanlarının da yaygınlaşmasıyla birlikte çevreye ve insan yaşamına yönelik ciddi tehdit oluşturmaktadır. Plastik atığın çevreye salınması yerine dönüştürülerek tekrar kullanılması için dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de projeler geliştirilmekte ve yasal düzenlemeler uygulamaya konulmaktadır. Plastik atıklarla ilgili olarak sürdürülebilirlik kavramı çatısı altında atılan pek çok adıma rağmen TR Dizin kapsamında 1960-2022 yılları arasında “sürdürülebilir girişimcilik” ve “sürdürülebilir iş modeli” kavramlarının incelenmediği görülmüştür. Bu çalışmanın amacı, plastik atıkların çevreye salınımı nedeniyle gerek ulusal gerekse uluslararası basında sıklıkla yer alan Adana ilindeki plastik dönüşüm işletmelerinin sürdürülebilir girişimcilik faaliyetlerinin, sürdürülebilir iş modeli aracılığıyla incelenmesidir. Araştırmanın amacı doğrultusunda Adana’da bulunan beş adet plastik dönüşüm işletmesinin sahibi/ortağı ile Stubbs ve Cocklin’in (2008) geliştirdiği sürdürülebilir iş modeli çerçevesinde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda literatüre paralel olarak sürdürülebilir girişimcilik sürecinde, işletme sahibinin kontrolü dışındaki çevresel unsurların ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Katılımcıların bu süreçte atık plastiği hammadde olarak kullanarak ve/veya farklı ürünlere dönüştürerek çevreyi korumaya odaklandıkları, istihdama ve yerel ekonomiye katkı sağladıkları, aynı zamanda da karlılığı da önceledikleri görülmüştür. Sürdürülebilir iş modelinin bir parçası olarak lobicilik faaliyetlerinin de uygulandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilir girişimcilik, Sürdürülebilir iş modeli, Plastik geri dönüşüm işletmeleri.

SUSTAINABLE ENTREPRENEURSHIP: A QUALITATIVE STUDY ON PLASTIC RECYCLING BUSINESSES IN ADANA

Plastic production, which has increased approximately ten times in the world since 1950, poses a serious threat to the environment and human life due to its widespread usage. For this reason, projects are being developed and legal regulations are being introduced in Turkey, as in the rest of the world, for the recycling and reuse of plastic waste instead of releasing it into the environment. Despite the many steps taken under the umbrella of sustainability with plastic wastes, it was seen that the concepts of "sustainable entrepreneurship" and "sustainable business model" were not examined between 1960-2022 within the scope of the TR Index. This study aims to examine the sustainable entrepreneurship activities of plastic recycling enterprises in Adana, which are frequently featured in both national and international press due to the release of plastic wastes into the environment, through a sustainable business model. In line with the purpose of the study, face-to-face interviews were conducted with the owners/partners of five plastic recycling businesses in Adana within the framework of the sustainable business model developed by Stubbs and Cocklin (2008). As a result of the research, in parallel with the literature, it was determined that environmental factors beyond the control of the business owner/partner came to the fore in the sustainable entrepreneurship process. It was seen that the participants focused on protecting the environment by using waste plastic as raw materials and/or converting it into different products, contributing to employment and the local economy, and at the same time prioritizing profitability. It was determined that lobbying activities were also implemented as part of the sustainable business model.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable entrepreneurship, Sustainable business model, Plastic recycling businesses.

Tam Metin 275

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.