Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1572-1592

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1838


ELEKTRİKLİ ARAÇ VARSAYIMI ALTINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ: KARMA TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TABANLI BİR ÇÖZÜM ALGORİTMASI

MUSTAFA ÇİMEN, SEDAT BELBAĞ

Sürdürülebilirlikle ilgili konulara artan ilgi, şirketleri lojistik operasyonlarının odağını maliyet minimizasyonundan eşzamanlı maliyet ve çevresel etki minimizasyonuna değiştirmeye zorlamaktadır. Ulaşımda halen konvansiyonel araçlar ağırlıklı olarak tercih edilse de çevre mevzuatı ve çevreye duyarlı tüketiciler nedeniyle hibrit ve elektrikli araçların kullanımında artan bir eğilimden bahsedilebilir. Ancak bu araçlar, dinamik bir ortamda ulaşım sürecinde (örn. trafik sıkışıklığı) öngörülemeyen olaylardan olumsuz şekilde etkilenebilmektedir. Bu makale, bir sürdürülebilir dinamik araç rotalama problemi için karma tamsayılı doğrusal programlama tabanlı bir çözüm yaklaşımı önermektedir. Ele alınan elektrikli araç rotalama problemi için dinamik çevreyi dikkate almanın önemi sayısal analizler aracılığıyla ortaya konulmuştur. Analizler sonucunda elektrikli araç kullanımıyla birlikte gelen batarya kısıtlarının dinamik çevreden ciddi şekilde etkilendiği ve belirli batarya kapasitesinin altında araçların tüm müşterilerin ihtiyaçlarına cevap veremediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilir araç rotalama, elektrikli araç, dinamik çevre, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sürdürülebilirlik.

SUSTAINABLE DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEM UNDER ELECTRIC VEHICLE ASSUMPTION: A MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING BASED SOLUTION ALGORITHM

Increasing attention to sustainability issues is forcing companies to shift the focus of their logistics operations from cost minimization to simultaneous cost and environmental impact minimization. Although conventional vehicles are still predominantly preferred in transportation, it can be mentioned that there is an increasing trend in the use of hybrid and electric vehicles due to environmental legislations and environmentally sensitive consumers. However, these vehicles can be adversely affected by unforeseen events during the transportation process (e.g., traffic jam) in a dynamic environment. This article proposes a mixed integer linear programming based solution algorithm for a sustainable dynamic vehicle routing problem. The importance of considering the dynamic environment for an electric vehicle routing problem has been demonstrated through numerical analysis. According to the results, it has been observed that the battery constraints that come with the use of electric vehicles are seriously affected by the dynamic environment and vehicles below a certain battery capacity cannot meet the needs of all customers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable vehicle routing, electric vehicle, dynamic environment, environmental sustainability, social sustainability.

Tam Metin 217

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.