Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1432-1441

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1200


SOSYAL MEDYA VE SOSYAL YALNIZLAŞMA: İLİŞKİSEL İLETİŞİM DOYUMUNA YÖNELİK BİR ANALİZ

ŞİFA ELCİL

 

İletişim teknolojileri; toplumsal alışkanlıklar, kültürler ve iletişim biçimleriyle ilgili farklılık ve değişimleri beraberinde getirmiştir.  Bireyin çevresi ve dünya ile iletişimi, günümüzde sıklıkla bilişim teknolojileri ile gerçekleşmektedir. Geleneksel iletişimden uzaklaşarak sosyal ağlar yoluyla iletişim kurmak, sosyal yabancılaşmayı beraberinde getirmiştir. Bireyler, iletişim biçimlerinde ve sosyal yaşamlarındaki değişimler nedeniyle yalnızlığa sürüklenmektedir. 

Sosyal medya, bireyleri bulunduğu çevreden koparmakta, duygusal unsurlar içermeyen sosyal temasların gelişmesine yol açmaktadır. Sosyal medya iletişimi duygusal tatminin yaşandığı yüz yüze iletişimin sağladığı doyuma imkan tanımamaktadır. Bu durum bireysel ve sosyal yaşamda; asosyalleşme, kendine yabancılaşma ve benzeri birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Çalışmanın amacı gelişen iletişim teknolojilerinden sosyal medyanın toplumsal yaşamdaki iletişimsel yansımalarını iletişimsel doyum bağlamında analiz etmektir. Çalışma kapsamında bir iletişim biçimi olarak sosyal medya ve sosyal yalnızlaşma kavramları açıklanmaktadır. Sosyal medyanın iletişimsel tatmin boyutu tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal medya, Sosyal yalnızlaşma, İletişimsel doyum

SOCIAL MEDIA AND SOCIAL ISOLATION: AN ANALYSIS ON RELATIONAL COMMUNICATION SATISFACTION

Communication technologies have brought about differences and changes in social habits, cultures, and forms of communication.  The communication of the individual with his / her environment and with the world is often realized with information technologies. Moving away from traditional communication and communicating through social networks has brought about social alienation. Individuals are sliding into isolation due to changes in their communication styles and social lives.

Social media detaches individuals from their environment and leads to the development of social contacts without emotional elements. Social media communication does not allow the satisfaction provided by the face to face communication where emotional satisfaction is experienced. This situation brings along many problems such as asocialization, self-alienation and so on in the individual and social life. This study aims to analyze the communicative reflections of social media, one of the developing communication technologies, in social life in the context of communication satisfaction.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social media, Social Isolation, Communication satisfaction

Tam Metin 153

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.