Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 441-457

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1268


FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI FİYATLARININ TAHMİNİNDE GRİ SİSTEM TEORİSİ

BUĞRA BAĞCI

Tüm çalışma alanlarında olduğu gibi finans alanında da zaman serilerini doğru bir şekilde tahmin edebilmek, geçmişte ve günümüzde araştırmacılar için oldukça önemli bir konu olmuştur. Dolayısıyla hem teorik hem de uygulamalı alanlarda, geleceğin belirsizliğinden kaçınmak ve bugünden planlar yapıp geleceğin getirebileceği zararları en aza indirmek amaçlanmaktadır. Bu düşünceden hareketle birçok tahmin metodu geliştirilmiştir. Bunlardan birisi de Gri Sistem Teorisidir. Gri diferansiyel denklemler aracılığıyla modelleme ve çözümleme tabanlı bir teori olan Gri Sistem Teorisi, bünyesinde birçok teknik barındırmaktadır. Özellikle az sayıda gözlem ile analiz yapmaya da imkan sağlaması bu tekniği öne çıkarmaktadır. Bu çalışmada da, Türkiye’de en çok tercih edilen finansal yatırım araçları fiyatlarının tahmin edilerek geleceğin belirsizliği belirli ölçüde azaltılmaya ve hem yatırımcılara hem de finansal yatırım araçlarının fiyatlarıyla yakından ilgili kişi ve kurumlara yön göstermeye çalışılmıştır. Bu amaçla Altın, Dolar, Euro, BIST 100, Devlet İç Borçlanma Senetleri ve Vadeli Mevduat Faiz oranının 2019 yılının ilk 11 ayına ait aylık verileri kullanılarak değişkenlerin fiyatları GM(1,1) modeli ile tahmin edilmiştir. Sonuç olarak GM(1,1) modeli ile bütün yatırım araçlarında da yüksek düzeyde doğruluk oranlarıyla tahmin sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Gri Sistem Teorisi, Finansal Yatırım Araçları, Tahminleme.

PREDICTION OF FINANCIAL INVESTMENT INSTRUMENTS PRICES: EVIDENCE FROM GREY SYSTEM THEORY

As in all fields of study, estimating time series accurately in finance has been an important issue for researchers in the past and present. Therefore, it is aimed to avoid the uncertainty of the future in both theoretical and applied fields and to make plans from today and to minimize the damages that the future may bring. Based on this idea, many estimation methods have been developed. One of these is the Grey System Theory. Grey System Theory, which is a theory based on modeling and analysis by means of grey differential equations, incorporates many techniques. This technique is emphasized especially because it enables analysis with few observations. In this study, the most preferred by estimating the uncertainty of the future, financial investment instruments prices in Turkey have tried to show the direction to a certain extent, reduce and close to both investors and prices of financial instruments related persons and institutions. For this purpose, monthly data of Gold, Dollar, Euro, XU 100, Government Domestic Debt Securities, Deposit Interest Rate, for the first 11 months of 2019 were estimated using GM(1,1) model. As a result, with the GM(1,1) model, estimates were obtained with the highest accuracy rates in all investment instruments.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Grey System Theory, Financial Investment Instruments, Forecasting.

Tam Metin 166

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.