Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 366-376

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1098


ANAMUR İLÇESİNDE KIRSAL YOKSULLUK KARŞISINDA ÇİLEK ÜRETİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MEHMET AKİF ALTINBIÇAK

Türkiye’de kırsal yoksulluk; ağırlıklı olarak tarımsal alanlarda çalışanlarda görülmektedir. Çünkü kırsal kesimin temel uğraşı alanı, tarımsal faaliyetlerdir. Anamur İlçesi, Türkiye’de uzun yıllardan beri, muz yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı bir yer olarak bilinmektedir. Çilek yetiştiriciliğinin, kırsal alanda emek yoğun olarak daha az sermaye gerektirmesi, daha düşük vasıflı arazilerde üretime olanak vermesi, Anamur’da düşük gelirli, küçük arazilere sahip insanlar için yoksulluk ve yoksunluktan kurtulmaları için umut ışığı olmuştur. Çilek üretimi, Anamur’da muz gibi yüksek yatırım gerektiren bir üretim tarzı yerine,  küçük aile işletmelerine geçim şansı yaratmaktadır. Çilek üretimi düşük gelirli, küçük arazilere sahip aile işletmelerinin yoksulluk ve yoksunluktan kurtulmalarında önemli bir üretim biçimi olmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yoksulluk, Kırsal Yoksulluk, Çilek Üretimi, Anamur

THE EVALUATION OF STRAWBERRY PRODUCTION IN ANAMUR PROVINCE AGAINST RURAL POVERTY

Rural poverty in Turkey; Mainly has in agricultural areas. Because the main field of activity of the rural sector is agricultural activities. Anamur District is known as a place where banana growing has been done intensively in Turkey for many years. Strawberry farming has become a source of hope for labor-intensive labor in the rural area, lower capital requirements, lower yielding opportunities for production at Anamur, and poverty and deprivation for low-income, small-scale people. Strawberry production is creating a chance to live in small family businesses instead of a production style that requires high investment such as banana in Anamur. Strawberry production is an important mode of production for low-income, small-scale family businesses from poverty and deprivation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Poverty, Rural Poverty, Strawberry Production, Anamur

Tam Metin 100

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.