Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 415-430

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1064


KOMPULSIF SATIN ALMA VE FİNANSAL FAKTÖRLER: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

AYBEGÜM GÜNGÖRDÜ BELBAĞ, ÇİĞDEM KURT CİHANGİR

Bu çalışmada, kompulsif satın almanın paraya yönelik tutumlar, kredi kartı kullanımı ve algılanan finansal refah gibi finansal faktörler arasındaki ilişkileri incelenmektedir. Çalışmanın bulguları, algılanan finansal refah üzerinde güç-prestij boyutunun negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu, kaygı, kompulsif satın alma ve kredi kartı kullanımının pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Güç-prestij boyutu ve kredi kartı kullanımı kompulsif satın alma üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Saklama-zaman boyutu ise kredi kartı kullanımı üzerinde olumsuz ve anlamlı bir etkiye sahiptir. Geçmiş çalışmalardan farklı olarak, bu çalışma, genç Türk tüketiciler açısından algılanan finansal refah ile paraya yönelik tutumları, kredi kartı kullanımı ve kompolsif satın alımları birleştirmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Paraya Yönelik Tutumlar, Kredi Kartı Kullanımı, Kompulsif Satın Alma, Algılanan Finansal Refah

COMPULSIVE BUYING AND FINANCIAL FACTORS: EVIDENCE FROM TURKEY

This research examines the relationships between compulsive buying and financial factors such as: Money attitudes, credit card use and  perceived financial well-being. Findings showed that power-prestige has a negative and significant effect and anxiety, compulsive buying and credit card use have a positive and significant effect on perceived financial well-being. Power-prestige and credit card use have a positive and significant effect on compulsive buying. Retention-time has a negative and significant effect on credit card use. Different from past studies, the current study combines money attitudes, credit card use, and compulsive buying with perceived financial well-being from the point of younger Turkish consumers.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Money Attitudes, Credit Card Use, Compulsive Buying, Perceived Financial Well-being.

Tam Metin 135

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.