Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1064-1077

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1152


TEORİK BİR TARTIŞMA OLARAK FEMİNİZM VE BÜROKRASİ

ŞENAY ERAY

Siyaset bilimi ve kamu yönetimi disiplinlerinde ele alınan en temel konulardan birisi “bürokrasi” olgusudur. Sosyal bilimler alanında açıklanmaya çalışılan olgular belirli paradigmalar içerisinde değerlendirilir. Bürokrasi olgusu da sosyal bilimler içinde farklı paradigmalar ekseninde incelenmiştir. Ancak bu kadar geniş alanda incelenen bürokrasi olgusunun feminist araştırmalar tarafından nasıl ele alındığı eksiklik taşıyan bir konudur. Bu nedenle, çalışma içerisinde ‘feminist araştırmaların bürokrasi olgusunu nasıl ele aldığı’ makalenin araştırma sorusu olarak saptanmış ve cevaplanması amaçlanmıştır. Teorik tartışma çalışması olan bu makalede, bürokrasi olgusunun farklı feminist araştırmalarda tarihsel ve teorik olarak nasıl ele alındığı ayrı ayı incelenmiş, karşılaştırılarak değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bürokrasi, Feminist Teoriler, Feminizm

FEMINISM AND BUREAUCRACY AS A THEORETICAL DISCUSSION

One of the most fundamental case tackled within in the social science and public administration departments is the case of “bureaucracy”. The cases tried to explain in social sciences are evaluated within the specific paradigms as well. The case of “bureaucracy” has been also widely investigated within the several varied paradigms in social science. However it is a missing topic of how the case of bureaucracy is evaluated and discussed by feminist researches. Therefore,  ‘how the feminist researches deal with the case of bureaucracy’ is designated as a research question and it is intended to answer.  In this essay, which is a theoretical discussion study, the question how the case of bureaucracy has been approached  by varied feminist theories is  investigated separately as a historical and theoretical manner and also it is carried out a general evaluation as comparing these theories.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bureaucracy, Feminist Theories, Feminism

Tam Metin 219

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.