Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1511-1529

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1162


TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE VERİ ZARFLAMA TEKNİĞİ İLE BANKA ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ

TUBA ÖZKAN

Değişen ekonomik koşullar, finans sektörünün önemli aktörlerinden olan bankaları kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaya zorlamaktadır. Ülke ekonomilerinin gelişimi açısından; bankaların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi ekonomik ve sosyal bakımdan oldukça önemli olup; finansal piyasaların temel kurumlarından olan bu sektörün dikkatle izlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı da VZA yöntemi ile Türkiye’deki mevduat bankalarının etkinliklerini ölçmektir. Bu amaç doğrultusunda, girdi odaklı VZA yöntemiyle CCR ve BCC varsayımları ile 2013-2018 döneminde sürekli faaliyet gösteren 20 mevduat bankasının etkinliği ölçülmüştür. Çalışma sonucunda 1 kamu, 3 özel ve 5 yabancı sermayeli banka etkin bulunmuştur. Yabancı sermayeli bankaların kamu ve özel sermayeli bankalara göre daha etkin oldukları görülmüştür. Ayrıca, etkin olmayan bankaların etkin hale gelmesi için referans almaları gereken bankalar belirlenerek girdi ve çıktı değişkenleri ile ilgili gerekli potansiyel iyileştirme oranları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bankacılık Sektörü, Etkinlik, Veri Zarflama Analizi.

THE MEASUREMENT OF THE BANK EFFECTIVENESS WITH DATA ENVELOPMENT TECHNIQUE İN TURKISH BANKING SYSTEM

The changing economic conditions force banks, which are important actors in the finance sector to use their resources effectively. The effective functioning of banks in the development of national economies is highly important both economically and socially. This sector, which is one of the basic institutions of financial markets, needs to be carefully monitored. The purpose of this study is to measure the effectiveness of bank deposits in Turkey with DEA method. For this purpose, the efficiency of 20 deposit banks operating under the period 2013-2018 was measured with assumptions of CCR and BCC by the input oriented DEA method. Consequently, 1 public, 3 private and 5 foreign capital banks were active. Foreign capital banks are more effective than public and private capital banks. Also, the reference banks for ineffective banks to be effective and the potential improvement ratios related to the input and output variables were determined.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Banking Sector, Efficiency, Data Envelopment Analysis.

Tam Metin 157

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.