Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1049-1063

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.07.1146


ABD EKONOMİK POLİTİKA BELİRSİZLİĞİ VE TÜRKİYE’NİN KREDİ BÜYÜMESİ

BEYZA MİNA ORDU-AKKAYA

Bu araştırmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ekonomik belirsizliğin Türkiye ekonomisine hangi vasıtalar ile yayıldığını incelemektir. Ekonomik politik belirsizliği, Baker vd. (2016) tarafından geliştirilmş ve seçilen bazı kelimelerin önde gelen gazetelerde ne sıklıkla geçtiği üzerinden hesaplanan bir endekstir. Literatür, ekonomik belirsizliklerin, ertelenen yatırım ve harcama kararları nedeniyle ekonomi büyümesi üzerinde negatif etkileri olduğunu göstermiştir. Fakat belirsizliğin ekonomiler arasında nasil geçişkenlik gösterdiği nispeten daha az çalışılmıştır. Bu nedenle, ekonomik politika belirsizliğinin 1985 ve 2018 arasında Türkiye’deki banka kredileri büyümesi üzerindeki oynaklık yayılımı Hafner ve Herwartz (2006) yöntemi kullanılarak incelenmektedir. Aylık veri kullanarak bulunan sonuçlar ekonomik politika belirsizliğinin banka kredileri üzerinde etkisi olduğunu göstermektedir. Yani,ekonomik belirsizlik diğer ülkelere esas olarak finansal kurumlar aracılığıyla yayılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Politika Belirsizliği, Banka Kredisi, Oynaklık Yayılımı, Finansal Kurumlar.

US ECONOMIC POLICY UNCERTAINTY AND LOAN GROWTH IN TURKEY

In this paper we aim to examine the transmission channel of US economic policy uncertainty on Turkish economy. We proxy economic uncertainty via the recent measure calculated by Baker et al. (2016), which calculates uncertainty through counting selected word frequencies in a number of newspapers. Previous literature show that economic uncertainty has significant and negative impact on economic growth through investments and consumption. However, there are very few studies which check the transmission channel of uncertainty across economies. Hence, we investigate whether economic policy uncertainty (EPU) spills over to bank loan growth in Turkey for the periods between 1985 and 2018 using Hafner and Herwartz (2006) methodology. Using monthly data, we find that, indeed EPU has an impact on bank loans and therefore economic uncertainty mainly diffuses across countries through financial institutions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Policy Uncertainty, Bank Loan, Volatility Spillover, Financial Institutions

Tam Metin 217

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.