Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 89-107

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1059


EKONOMİ OKURYAZARLIĞININ GİRİŞİMCİLİK NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERKAN DİLEK, HAYRETTİN KESGİNGÖZ, EBRU NERGİZ

Girişimciler ülkelerin ekonomik hedeflerini gerçekleştirmeleri açısından oldukça önemli faktörlerden biridir. Ekonomi Okuryazarlığı girişimcilerin doğru iktisadi kararlar vermesine yardımcı olacak ve böylece girişimcinin ve toplumun refahının artmasına vesile olacaktır. Ayrıca girişimci adaylarının kendilerine güvenini artıracaktır. Bu açıdan girişimciler için ekonomi okuryazarı olmak önem arz etmektedir.  Bu çalışmada ekonomi okuryazarlığının girişimcilik niyeti üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Bu amacı gerçekleştirmek için Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri üzerinde bir anket gerçekleştirdik. Bulgular, ekonomi okuryazarlığının girişimcilik niyetini pozitif yönlü olarak etkilediğini ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomi Eğitimi, Girişimcilik Niyeti, Ekonomi Okuryazarlığı

THE IMPACT OF ECONOMIC LITERACY ON ENTREPRENEURSHIP INTENTION

Entrepreneurs are one of the most important factors for the realization of the economic targets of countries. Economic literacy helps entrepreneurs in making right decisions and by this way causes increase in wealth of entrepreneurs and society. Additionally, it increases self-confidence of entrepreneur candidates. In this perspective, being economic literant is important for entrepreneurs. In this research we conducted an survey on the students of Kastamonu University Economics and Administrative Sciences Faculty. According to findings economic literacy affects entrepreneurship positively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Education, Entrepreneurship Intention, Economic Literacy

Tam Metin 124

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.