Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 57-71

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.01.1507


MÜŞTERİ VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA TARAFTAR TOKENLARI

SELDA FINDIKLI, EMİNE PINAR SAYGIN

İlişkisel pazarlamanın güven ve bağlılığa dayanan temellerinde “Vatandaş Davranışı” ilişkinin davranış boyutu çıktılarında yer almaktadır. Pazarlamanın değişimi gerektiren ve zorlayan yapısında yıllar içerinde geçirdiği paradigma değişimlerinden hizmet baskın mantığın da göstergelerinden biri olan değerlerin birlikte yaratımı hususunda “Müşteri Vatandaş Davranışı” vurgulanması gereken önemli bir çalışma alanıdır. Bu konunun bağlılığın üst seviyelerde yaşandığı spor taraftarları açısından alınması müşteri vatandaş davranışındaki birçok boyutu barındırması açısından seçilmiştir. Özetle bu çalışmanın amacı pazarlamanın dijital değişiminde müşterisi ile birlikte değer yaratmasının yansımasını taraftar tokenları ile nasıl gerçekleştirdiğini ortaya koymaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pazarlama, Müşteri Vatandaşlık, Taraftar Token

FAN TOKENS IN THE CONTEXT OF CUSTOMER CITIZENSHIP

In the foundations of relationship marketing based on trust and commitment, "Citizen Behavior" is included in the outputs of the behavior dimension of the relationship. “Customer citizen behavior” is an important field of study that should be emphasized in terms of co-creation of values, which is one of the indicators of service dominant logic, which is one of the paradigm changes it has gone through over the years in the structure of marketing that requires and compels change. This issue was chosen in terms of sports fans with high levels of commitment in terms of incorporating many dimensions of customer-citizen behavior. In summary, the purpose of this study is to reveal how marketing realizes the reflection of creating value with its customers in digital transformation with fan tokens.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marketing, Customer Citizen Behavior, Fan Token

Tam Metin 201

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.