Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1168-1188

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1143


SAVUNMA SANAYİ ÇALIŞANLARI PERSPEKTİFİNDEN MİLLİLEŞME ALGISI VE SEKTÖRDEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERDAR YASLIKAYA, CİHAT KARTAL

Bulunduğumuz coğrafya ile beraber birçok farklı etken, bağımsız ve güçlü bir savunma sanayine sahip olmayı zorunlu kılmaktadır. Çünkü milli olarak üretilen her silah ve teçhizat, dış ülkelere olan bağımlılığı azaltmasının yanı sıra güç ve saygınlık kazandırmakta ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlamaktadır. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının milli olarak karşılaması kapsamında son yıllarda büyük gelişmeler gösterilmiştir. Fakat sektör firmalarının uzun dönemde ayakta kalabilmeleri, küresel pazarın büyük aktörleri ile rekabet edebilmeleri için ileri teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının arttırılması ve süreçte yer alan başta üniversiteler ile sektör firmaları olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliğinin arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmada altı ayrı ilde tespit edilen savunma sanayi firma çalışanlarının savunma sanayinde millileşme ile üniversite sanayi işbirliğine yönelik algıları ve yapılan son yapısal değişiklikler sonrası sektörün durumu incelenmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Savunma Sanayi, Millileşme, Üniversite Sanayi İşbirliği, Ar-Ge

THE PERCEPTION OF NATIONALIZATION FROM THE PERSPECTIVE OF DEFENSE INDUSTRY EMPLOYEES AND EVALUATION OF UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION IN THE SECTOR

In addition to geography, different many factors enforce to have independent and powerful defense industry. Because nationally produced weapons and equipment is provide not only reducing dependence on foreign countries, but also contributing to the national economy. Moreover the country gains power and dignity. In recent years, Major developments have been achieved on the national defense industry in the context of meeting the needs of security forces. However, to be able to survive in the long term and compete with the major actors of the global market, it is necessary to increase the investments in R&D and advanced technology and to increase the cooperation between the universities and the companies in the process. In this study, the participants were selected from defense industry firms in six different cities. And participants' perceptions have been studied related to nationalization in the defense industry and the university industry cooperation. Also the state of the sector after the recent structural changes has been examined.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Defense Industry, Nationalization, University Industry Cooperation, R&D

Tam Metin 166

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.