Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 313-336

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1290


EĞİTİMİN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ ROLÜ ÇERÇEVESİNDE UYUMSUZ EŞLEŞME OLGUSU: TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINA İLİŞKİN TALEP YÖNLÜ BİR DEĞERLENDİRME

IŞIL KURNAZ BALTACI , MEHMET MERVE OZAYDIN

İşgücünün sahip olduğu nitelikler ile işverenler tarafından talep edilen niteliklerin birbirinden farklı olması anlamına gelen uyumsuz eşleşme, işgücü piyasasında birçok sorunun nedenidir. Türkiye işgücü piyasasında uyumsuz eşleşme olgusunun var olup olmadığının araştırıldığı bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılarak işverenlerin algı, tutum ve davranışları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında, literatürde uyumsuz eşleşme olarak tanımlanan olgunun, hangi nedenlerle ortaya çıktığının ve işgücü piyasasında ne tür etkiler yarattığının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında, eğitimin işgücü piyasasındaki rolü ile uyumsuz eşleşme olgusunun varlığının talep yönünden araştırılması amacıyla ÇASGEM tarafından 21 ilde 50 ve daha fazla çalışanı olan firmalarda gerçekleştirilen “Uyumsuz Eşleşme Olgusu: Türkiye İşgücü Piyasası Örneği” başlıklı araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilmiştir. Saha araştırması, 100 işveren/ işveren vekili veya insan kaynakları yöneticisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, işgücü ve eğitim politikalarının yeniden ele alınması süreçlerine önemli katkılar sağlayacaktır.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşgücü Piyasası, Eğitim – İstihdam İlişkisi, Uyumsuz Eşleşme

THE MISMATCH PHENOMENON WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ROLE OF EDUCATION IN LABOR MARKET: A DEMAND- SIDE ASSESSMENT CONCERNING TURKISH LABOR MARKET

Qualification and skill mismatches, which express the concept of mismatches between the qualifications/skills of the labor force and the qualifications/skills required by employers, is the cause of many problems in the labor market. The perceptions, attitudes and behaviors of employers tried to be determined by using qualitative research method in this study which investigated whether there is a mismatch in Turkish labor market. Within the scope of the research, it is aimed to determine what causes the phenomenon which is defined as “mismatch” in the literature, and what effects on the labor market. Within the scope of the study, the findings of “Mismatch Phenomenon: The Case of Turkish Labor Market” Research conducted by ÇASGEM in companies with 50 or more employees in 21 provinces were evaluated in order to investigate the role of education in the labor market and the existence of mismatch phenomenon in terms of demand- side. The research was conducted with the participation of 100 employers/ employer’s representatives or human resources managers. The results obtained from this study will make a significant contribution to the reconsideration processes of labor and education policies.  

Anahtar Kelimeler (Keywords): Labor Market, Education – Employment Relationship, Mismatch in Labor Market

Tam Metin 141

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.