Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1593-1610

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1854


TARİHİ ARKA PLANIYLA BİRLİKTE İMAR BARIŞI

HARİKA UÇAR ALTINIŞIK

1948 yılında çıkarılan 5218 sayılı Kanun’la, başkent Ankara’da, kanunun yürürlüğe girmesinden önce inşa edilmiş olan gecekonduları meşru hâle getirilen uygulama ile başlayan ve sonraki dönemlerde pek çok örneğine rastlanan gecekondu afları uzunca yıllar tartışılmıştır. Genel olarak imar affı nitelikli kanunlar, belli bir tarihe kadar yapılmış olan yapıları affederken, daha sonra yapılanlara yasaklama getirmiş ancak çözüm üretmemiştir. Her çıkan imar affı kanunu bir önce çıkarılan kanuna göre daha kapsamlı düzenlenmiş olup kaçak yapılaşmanın ve gecekondulaşmanın toplum tarafından meşru görülmesine ve hatta kaçak yapıların özendirilmesine sebep olmuştur.

Bu çalışmada, “imar barışı” olarak nitelendirilen düzenlemenin daha önceden uygulanan imar aflarıyla aynı kapsamda değerlendirilip değerlendirilemeyeceği, sürecin nasıl işlediği ve sonuçlandığı, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve daha sonraki yıllarda karşılaşılması muhtemel sorunların neler olduğu elde edilmesi beklenen fayda da göz önünde bulundurularak çok boyutlu olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): imar barışı, imar afları, kaçak yapılaşma, kaçak yapılara yönelik hukuki düzenlemeler, yapı kayıt belgesi

ZONING PEACE WITH ITS HISTORICAL BACKGROUND

The shanty house amnesties, which began with the practice that legitimized the shanty houses built in capital Ankara before the enactment of Law number 5218 that was enacted in 1948, with many examples appearing in later periods, were discussed for many years. In general, the zoning amnesty laws, included the structures built until a certain period, with prohibition for the later period, but could not produce any solution. Every zoning amnesty law was more comprehensive than the previous one, and caused illegal construction and shanty housing to be considered legitimate in society and encouraged illegal structures.

In this study, it has been tried  to evaluate multidimensionally whether the regulation referred to as "zoning peace" can be assessed within the same scope as the previously applied zoning amnesties, how the process worked and its outcome, the problems encountered in the practice and what problems are likely to be encountered in following years, taking into consideration the benefit expected to be achieved.

Anahtar Kelimeler (Keywords): zoning peace, zoning amnesties, illegal construction, legal regulations on illegal structures building registration certificate.

Tam Metin 155

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.