Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1169-1187

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1333


SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ GEREKTİREN ULUSLARARASI TİCARETTE NESNELERİN İNTERNETİNİN KULLANIMI

IŞILAY TALAY

Gıda ve tüketim maddelerinin uluslararası ticareti tüm dünyada çok yüksek hacimlere erişmiştir. Belirli bir sıcaklık düzeyinde tutulması gereken bu ürünlerin tüm taşıma, depolama, dağıtım ve perakende faaliyetlerini içeren soğuk zincir lojistiği yönetiminde yüksek performans elde etmek ise esastır. Soğuk zincir lojistiği faaliyetlerinde sıcaklık ve nem gibi dış ortama özgü unsurların izlenebilirliğini sağlamak ve gerekli müdahaleleri gecikmeden gerçekleştirmek gerekmektedir. Nesnelerin interneti ve diğer yüksek teknolojilerin soğuk zincir lojistiğinde izlenebilirliği arttırmak için yüksek potansiyeli bulunmaktadır. Ancak henüz dünya genelinde tam olarak yaygınlaşmaları ve tüm kullanım potansiyellerine erişmeleri mümkün olmamıştır. Bu bağlamda farkındalığı arttıracak ve bu yeniliklerin kullanımı ile ilgili potansiyeli ortaya koyarak yönlendirici olacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmada, nesnelerin internetinin yapısal katmanları ve bu katmanlarda kullanılabilecek teknolojik yenilikler belirtilmiş, bu kullanım sayesinde tüketicilerin ve uluslararası ticaretin tüm paydaşlarının ihtiyaçlarına nasıl cevap verilebileceği açıklanmıştır. Nesnelerinin internetinin tüm faydaları ile beraber ortaya çıkardığı bazı potansiyel sorun ve ihtiyaçlara da dikkat çekilmiştir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Soğuk zincir lojistiği, uluslararası ticaret, nesnelerin interneti

USE OF INTERNET OF THINGS (IOT) İN COLD CHAIN LOGISTICS FOR INTERNATIONAL TRADE

International trade of food and consumer products has reached very high volumes all over the world. Achieving high performance in cold chain logistics management, which includes all transportation, storage, distribution and retail activities of these products, which must be kept at a certain temperature level, is essential. In cold chain logistics activities, it is necessary to ensure the traceability of external elements such as temperature and humidity and to perform the necessary interventions without delay. The Internet of Things and other high technologies have high potential to increase traceability in cold chain logistics. However, it has not been possible for them to become fully widespread worldwide and reach their full potential. In this context, there is a need for studies that will increase awareness and guide the potential use these innovations. In this study, the structural layers of the Internet of Things and the technological innovations that can be used in these layers are explained. Also, how these can be used to meet the needs of consumers and all stakeholders of international trade is described. Attention has also been drawn to some potential problems and needs that the Internet of Things brings together with all its benefits.

Anahtar Kelimeler (Keywords): cold chain logistics, international trade, Internet-of-Things (IoT)

Tam Metin 170

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.