Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2341-2360

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1451


TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIMSAL ÜRETİMDE ÖRGÜTLENME MODELLERİNİN İNCELENMESİ

ŞEYMA KAHVECİ, YENER ATASEVEN

Organik tarımsal üretim yapan çiftçiler organik pazarlar ve diğer organizasyonlarla bir araya gelmekte ve hem kendi gelirlerini arttırmakta hem de tüketicilerin isteklerine çözümler sunmaktadırlar. Organik tarımın Türkiye’deki gelişimini sınırlandıran bazı temel problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin başında organik tarım yapan üreticilerin örgütlenme yoluyla bir araya gelememeleridir. Bu çalışmada organik tarımsal üretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye’deki ekonomik örgütlenme modelleri incelenmiş ve çeşitli değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu çalışma literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır; literatür taraması neticesinde mevcut kaynaklar incelenmiş, bu kaynaklar çeşitli açılardan değerlendirilerek yorumlamalar yapılmıştır. Sonuç olarak; Türkiye’de organik tarımsal üretimde üretici birliği altında grup bazlı örgütlenmenin daha fazla olduğu ve bu gruplar içerisinde de örgütlenmenin 8 birlik ile en fazla meyvecilik grubunda olduğu tespit edilmiştir. Araştırma neticesinde üretici birliklerinin yanında ayrıca kooperatiflerin, Topluluk Destekli Tarım modelinin ve üreticileri derneklerinin de olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organik tarım, tarımsal örgütlenme, örgütlenme modelleri, Türkiye

INVESTIGATION OF ORGANIZATIONAL MODELS IN ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION IN TURKEY

Farmers do in organic agricultural production come together with organic bazaars and other organizations and they both increase their own income and offer solutions to consumers’ wishes. There are some basic problems that limit the development in Turkey. One of the main problems is that the producers engaged in organic agriculture cannot come together through organization. In this study, the economic organization models have been examined in Turkey in order to contribute to the development of organic agricultural production and made various evaluations. This study has been prepared based on the literature; as a result of the literature review, present sources were examined, and interpretations were made by evaluating these sources from various angles. As a result; it has been determined that group-based organization on producer union is more than others in organic agricultural production in Turkey and fruit growing is the most with 8 unions in these groups. As a result of the research, it was seen that there are also cooperatives, Community Supported Agriculture model and producers associations besides producer unions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Organic agriculture, agricultural organization, organizational models, Turkey

Tam Metin 57

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.