Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1207-1220

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1183


TMS 41 –TARIMSAL FAALİYETLER STANDARDI KAPSAMINDA CANLI VARLIKLARIN ÖLÇÜMÜ VE FİNANSAL TABLOLARDA RAPORLANMASI – BORSA İSTANBUL ÖRNEĞİ

TURGAY YAVUZARSLAN, YILDIZ ÖZERHAN

Türkiye’de faaliyet gösteren tarım işletmelerinin büyük çoğunluğu küçük olarak sınıflandırılabilecek aile işletmelerinden oluşmaktadır. Tarım sektörü, nüfusun yeterli beslenmesinin, kırsal kesimin kalkınmasının ve tarımsal üretimin devamının sağlanması amacıyla devlet tarafından uygulanan teşviklerle önemli ölçüde desteklenmektedir. Uygulanan bu teşviklere rağmen, Borsa İstanbul’da işlem gören işletme sayısının sadece üç olması, büyük işletmelerin yetersizliğinin bir göstergesidir. Çalışmanın konusunu, TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardı kapsamında canlı varlıkların ölçümü ve muhasebeleştirilmesi ve Borsa İstanbul’da işlem gören tarım ve hayvancılık işletmelerinin finansal tabloları ve dipnotlarının karşılaştırmalı bir şekilde irdelenmesi oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında TMS 41 Tarımsal Faaliyetler standardı ve bu standartla ilişkili olarak TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü, TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 2 Stoklar standardındaki açıklamalara da yer verilmiştir.   Araştırma sonucuna göre; Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren tarım ve hayvancılık işletmelerinin tamamı canlı varlıklarını finansal durum tablosunda birbirine benzer şekilde sınıflandırmakta ve gerçeğe uygun değer üzerinden ölçerek raporlamaktadır. İşletmelerin gerçeğe uygun değerin tespitinde esas aldıkları yöntemler ve canlı varlıkların alt sınıflandırılması detaylı bir şekilde dipnotlarda açıklanmaktadır.   

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tarım muhasebesi, TMS 41 tarımsal faaliyetler, canlı varlıkların ölçümü, gerçeğe uygun değer

MEASUREMENT AND REPORTING OF BIOLOGICAL ASSETS UNDER TAS 41 AGRICULTURAL – THE CASE OF BORSA İSTANBUL

Most of the agricultural entities operating in Turkey are composed of small family businesses. Recently, government incentives have been increased in order to ensure adequate nutrition of the society and to ensure the continuation of development and agricultural production. Although these supports, there are only three agricultural companies on the stock exchange. The subject of this study is the agriculture entities operating in Borsa Istanbul. These entities must make accounting properly to Turkey Accounting Standards and Turkey Financial Reporting Standards. Accordingly to this, the financial statements and explanations of the agricultural and livestock entities in the stock exchange have been examined. The study shows that, classification of biological assets in companies is common. Biological assets are reported at fair value. Fair value source is explained. Biological assets are classified appropriately in the notes.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Agricultural accounting, TAS 41 agriculture , measurement of biological assets, fair value

Tam Metin 178

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.