Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1040-1059

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1372


YARATICI MUHASEBE VE BANKALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BURCU NAZLIOĞLU, KADİR GÜRDAL

Yaratıcı muhasebe, uyandırdığı olumlu intibanın aksine, ekonomilere oldukça büyük zararlar vermekte olan ve özellikle dünyayı sarsan muhasebe ve denetim şirketleri zafiyetleri sonrasında daha da önem kazanan bir kavramdır. Finansal sistem, karmaşık bir yapıya ve işleve sahip farklı kuruluşların bir araya gelmesiyle oluşmakta, bu sistemin temel taşlarından birisini de bankalar oluşturmaktadır. Yaratıcı muhasebe uygulamalarının ortaya çıkarılmasında kullanılan en temek gösterge olan toplam tahakkuklar, özellikli bir sektör olan bankacılık sektöründe anlamlı sonuçlar vermeyeceğinden, bir özel tahakkuk kalemi olan kayıp kredi karşılıkları yaratıcı muhasebe uygulamalarının göstergesi olarak kullanılmış, çalışmada 2009 – 2016 yılları arasında BIST mali (finansal) sektörde faaliyet gösteren bankaların verileri ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe kayıp kredi karşılıkları hesabı kullanılarak kârın olduğundan farklı gösterilip gösterilmediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bulgular ışığında, Türk Bankacılık sektöründe temel olarak test edilen iki etkiden (kayıp kredi karşılıkları ve kâr / kayıp kredi karşılıkları ve sermaye yönetimi) yalnızca vergi ve karşılık öncesi kâr kaleminin, kârın istikrarlı gösterilmesinde kullanıldığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yaratıcı muhasebe, hileli finansal raporlama, finansal bilgi manipülasyonu, Türk bankacılık sektörü.

CREATIVE ACCOUNTING AND AN APPLICATION ON BANKS

Creative accounting, unlike the positive accomodation that it has awakened, seems to be a concept that gives considerable damage to the economies and especially the accounting and auditing companies that shake the world. The financial system is formed by the combination of different institutions with complex structures and functions, and one of the cornerstones of this system is the banks. Since the total accruals, which are the most representative indicator used in the uncovering of creative accounting applications, will not give meaningful results in the banking sector, the loan loss provisions (LLP), which is a special accrual item, is used as indicator of creative accounting applications and the data of the banks operating at BIST financial sector between 2009 and 2016 are taken into consideration. The purpose of this study is to reveal whether it is shown differently from profit in the Turkish banking sector by using the account of lost credit provisions. In the bull's-eye, the two fundamentally tested effects (LLP and earnings before tax and provisions / LLP and capital management), only earnings before tax and provisions have been found to have a significant relationship with LLP and income smoothing implementations.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Creative accounting, fraudulent financial reporting, financial information manipulation, Turkish banking sector.

Tam Metin 721

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.