Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2632-2650

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1490


ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN GÖÇ TÜRLERİNE İLİŞKİN BİLİŞSEL YAPİLARİNİN İNCELENMESİ

CENNET ŞANLI, ADNAN KOCABUĞA

Bu araştırmada göç türlerine ilişkin ortaöğretim öğrencilerin bilişsel yapılarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Tarama modeline göre desenlenen çalışmanın araştırma grubunu bir devlet ortaöğretim kurumunda okuyan 275 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak yedi anahtar kelimeden oluşan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda toplamda 7 anahtar kavrama 7663 cevap kelimesi verildiği ve 1925 ilgili cümle oluşturulduğu saptanmıştır. Öğrencilerin göç türlerine ilişkin bilişsel yapılarının yeterli düzeyde olmadığı tespit edilmiştir.  Öğrenciler en çok beyin göçü anahtar kavramına, en az transit göç anahtar kavramına cevap kelimesi üretmiştir. Ayrıca öğrencilerin anahtar kavramlarla ilgili cümlelerinin 392’si bilimsel bilgi, 873’ü yüzeysel bilgi ve 456’sı kavram yanılgısı içermektedir. Bilimsel bilgi içeren cümleler ağırlıklı olarak beyin göçü anahtar kavramına ilişkin oluşturulmuştur. Bilimsel bilgi içermeyen cümleler ise ağırlıklı olarak transit göç anahtar kavramına ilişkin kurulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Coğrafya öğretimi, göç türleri, kelime ilişkilendirme testi, bilişsel yapı

EXAMINING SECONDARY EDUCATION STUDENTS’ COGNITIVE STRUCTURES RELATED TO MIGRATION TYPES

The research aimed to explore secondary education students’ cognitive structures related to migration types. It used a survey research design and sampled 275 students studying at a public secondary education institution. The data were collected using a word association test (WAT) consisting of 7 key concepts. As a result of the research, 7663 response words were produced for the 7 key concepts and 1925 related sentences were formulated. The research found that students’ cognitive structures related to migration types are insufficient. The highest number of response words was matched with the key concept brain drain, while the lowest number was matched with transit migration. Among students’ sentences related to the key concepts, 392 contained scientific knowledge, 873 contained superficial knowledge, and 456 contained misconceptions. Sentences containing scientific knowledge were mainly linked to the key concept brain drain. Sentences without scientific knowledge were mainly associated with the key concept transit migration.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Geography teaching, migration types, word association test, cognitive structure

Tam Metin 59

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.