Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 163-188

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1520


TÜRKİYE'DE SİBER RİSK SİGORTALARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

İPEK CEBECİ

Teknolojik gelişmelerle birlikte artık birçok suç çeşidi sanal ortama taşınmıştır. Suçluların kurbanlarına fiziksel bir teması olmadan, internet yoluyla bu suçlar işlenebilmektedir. Dünyada gerçekleşen siber saldırıların sayısının artması nedeniyle, sigorta şirketleri harekete geçmiştir. Bireyleri ve işletmeleri bu risklere karşı koruyabilmek adına “siber risk sigortaları” sigorta sektörünün bir ürünü olarak sunulmuştur. Bu çalışmada; siber tehditler, siber saldırı türleri açıklandıktan sonra, siber saldırılara karşı hazırlanan siber risk sigortaları Türkiye özelinde incelenmeye çalışılmıştır.  Türkiye’de sigorta sektöründe siber risklere karşı sunulan ürünlerin varlığına karşın, hem bireysel hem de kurumsal manada bu ürünlere yönelik farkındalık arttırılmalıdır. Özellikle işletmelerin maruz kaldıkları siber saldırılar neticesinde ortaya çıkan; veri ihlalleri, finansal zararlar, itibar kayıpları ciddi sorunlardır. Küçük işletmeler siber risklere gereken önemi vermelidirler. Zira saldırganlar sıklıkla küçük işletmeleri hedef almakta ve onlarla faaliyetlerde bulunan büyük işletmelerin verilerini de böylelikle sızdırabilmektedirler. Dolayısıyla siber tehditlere karşı işletmelerin korunması siber sigortalarla sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Siber risk, Sigorta, Siber risk sigortası

AN EVALUATION OF THE CYBER RISK INSURANCE IN TURKEY

Along with the technological developments, various of crimes have been transferred to the virtual environment. They can be committed  via the internet, without any physical contact of criminals with their victims. Insurance companies have taken action due to the increasing number of cyber attacks happening around the world. In order to protect individuals and businesses against these risks, “cyber insurance” has been presented as a product of the insurance industry. In this study; cyber threats, cyber attack types were announced, then “cyber insurance”  has researched for Turkey. The study reached the following conclusions: there are products offered against cyber risks in Turkey.  However, awareness of these products should be increased. Especially as a result of cyber attacks that businesses are exposed to; data breaches, financial damages, loss of reputation are serious problems. Small businesses should pay due attention to cyber risks. This is because attackers often target small businesses and can leak data from large businesses that operate with them. Therefore, the protection of businesses against cyber threats should be provided with cyber insurance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cyber risk, Insurance, Cyber risk insurance

Tam Metin 184

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.