Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 4  Sayfa: 1857-1874

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.12.1236


POPÜLİZM: İDEOLOJİSİZLİĞİN İDEOLOJİSİ YA DA İKTİDAR İDEOLOJİSİ

CEMAL FEDAYİ, ONUR YILDIRIM

Bugün artık temsili demokrasiyle yönetilen uluslarda iktidarı elinde bulunduran parti ve lider kadrosunun dört başı mamur ideolojik öğretilere ihtiyaç duymadığı bellidir. Ne tüm örüntüleriyle liberalizm ne de tüm fraksiyonlarıyla sosyalizm iktidarı elde etmeye ve konsolide etmeye yardımcı olabilirler. Temsili demokrasilerde siyasal iktidarın elde edilmesi için tüm ideolojik öğretilerin yerine popülizmin gücüne dayanmak daha ikna edicidir. Popülizm yazılı bir öğreti olmaması ve kuramsal formülasyonu dışlaması, bu ikisinin yerine de esnek ama güçlü iddialar manzumesiyle iktidarın ideolojisi olarak istihdam edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): POPÜLİZM, İDEOLOJİ, TEMSİLİ DEMOKRASİ, İKTİDAR

POPULISM: IDEOLOGY OF NON-IDEOLOGY OR IDEOLOGY OF POWER

It is clear that the party and leader cadres, which now hold power in representative democracy, do not need the proper ideological doctrines. Neither liberalism in all its patterns nor socialism in all its fractions can help to gain and consolidate power. It is more persuasive to rely on the power of populism instead of all ideological doctrines to achieve political power in representative democracies. Populism is not a written doctrine and excludes theoretical formulation, instead, it is employed as the ideology of power, with a range of flexible but powerful claims.

Anahtar Kelimeler (Keywords): POPULISM, IDEOLOGY, REPRESANTATIVE DEMOCRACY, POWER

Tam Metin 131

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.