Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 368-387

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1315


YEŞİLAY CEMİYETİ VE FAALİYETLERİ: BAĞIMLILIKLA MÜCADELE, SAĞLIKLI VE AHLâKLI NESİLLER YETİŞTİRME

HATİCE GÜZEL MUMYAKMAZ

Makale, Yeşilay Cemiyeti’ni kuruluşu, gelişimi, ahlaki ilkeleri ve faaliyetlerini konu edinmektedir. Çalışma, Cumhuriyet Arşivi’ne ait belgeler, gazeteler, Yeşilay Nizamnamesi, Dr. Mazhar Osman ve Dr. Fahrettin Kerim Gökay’ın eserleri, Yeşilay dergisi, broşürler ve araştırma eserlerine dayanmaktadır. Yeşilay 5 Mart 1920’de Hilal-i Ahdar adıyla kurulmuştur. 1934’te Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına dernek statüsü kazanmıştır. İlk Genel Başkanı Prof. Dr. Mazhar Osman Usman, İkinci Genel Başkanı ise Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’dır. Fahrettin Kerim hocası Mazhar Osman’ın Genel Başkanlığı döneminde Cemiyetin Genel Sekreteri ve Gençlik Şubesi Başkanlığını yapmıştır. İstanbul Vali ve Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde dahi Kurumun Fahri Genel Başkanlığını yürütmektedir. Gençlik Şubesi’nin çalışmaları yurt içi ve yurt dışında takdir toplamıştır. Yeşilay, Türkiye adına Uluslararası İçki Karşıtları Birliği’ne üye olmuş, Kongrelerinde temsil edilmiştir. Yeşilay Günü ve Üzüm Günü kutlamaları ile Yeşilay Rozeti dağıtımı, seminer, konferans, müsamere ve kongreleri ile sesini duyurmaya çalışmıştır. Amacı ülkede bağımlılık yapan maddelerin kullanımını engellemek, sağlıklı nesillerin yetişmesini ve bu çerçevede ahlak eğitimini desteklemektir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yeşilay, Bağımlılık, Sağlıklı ve Ahlâklı Nesiller, Mazhar Osman Usman, Fahrettin Kerim Gökay.

GREEN CRESCENT SOCIETY AND ACTIVITIES: FIGHTING WITH ADDICTION RAISING, HEALTHY AND MORAL GENERATIONS

The article focuses on the establishment, development, moral principles and activities of The Green Crescent Society. The study is based on Republic Archives documents, Green Crescent regulations, newspapers, works of Doctor Mazhar Osman’s and Doctor Fahrettin Kerim Gokay, Green Crescent Journal, brochures and research works. Green Crescent was founded on 5 March 1920 under the name of Hilal-i Ahdar. In 1934 with the Decision of Council of the Ministers, it gained the status of association in the public interest. The first General President of the Society is Professor Doctor Mazhar Osman Usman and the second General President is Professor Doctor Fahrettin Kerim Gokay. Fahrettin Kerim became General Secretary of Society and Youth Branch Chair during his teacher Mazhar Osman’s General President. He was the Honorary Chairman of the Society even when he was the Governor and Mayor of Istanbul. The works of the Youth Branch had been appreciated both at home and abroad. Green Crescent became a member of the International Anti-alcoholism Association on behalf of Turkey and It was represented in Congresses. It tried to make its voice by Green Crescent Day and Grape Day Celebrations, Green Crescent Badge, seminars, conferences and congresses. Its aim is to prevent the use of addictive substances in the country, support raising healthy generations and to support moral education in this context. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Green Crescent, additivity, healthy and moral generations, Mazhar Osman Usman, Fahrettin Kerim Gokay.

Tam Metin 231

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.