Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1476-1495

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1156


YAZILI BASIN İLE İNTERNET HABER SİTELERİNİN FİNANSAL YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKAN UĞUR DAİ, VOLKAN YAVUZ

Yeni medya teknolojileri, insanların haber alma eğilimlerinde büyük değişiklikler yaratmıştır. Dijital alanda yaşanan gelişmeler insanların habere ulaşma sürelerini de oldukça kısaltmıştır. Özellikle mobil cihazların yaygınlaşması, insanların sürekli olarak yanlarında bir medya aygıtını taşıyabilmelerine imkân tanımış ve bu durum, özellikle tirajlarda büyük etkiler yaratmıştır. Basın kurumlarının temel gelirlerini reklamdan sağlamaları ve reklam gelirlerinin de okuyucu-izleyici-dinleyici ve kullanıcı sayıları ile doğru orantılı olduğu düşünülürse, haber alma eğilimlerindeki değişimler, medya araçlarının finansal durumlarına da doğrudan yansımaktadır. Geleneksel medya adı verilen yazılı basın, radyo ve televizyon, her anlamda yeni medya teknolojileri ile bir rekabet içerisindedir. Bu rekabetin şanslı tarafının, teknolojiden yana daha avantajlı olan yeni medya olduğu görülmektedir. Yeni medya araçları kendi içinde farklı uygulamaları barındırmaktadır ve bu uygulamalara her geçen gün bir yenisinin eklenmesi işten bile değildir. İnternet haber siteleri, geleneksel medya araçlarındaki yazılı basın ile benzer işlevleri yürütmektedir. Yazılı basın araçlarının üretim süreci ile internet haber sitelerindeki hizmetin yapısal anlamda oldukça büyük farklılıkları bulunmaktadır. Yazılı basına veda ederek internet haberciliği yapmaya devam etme kararı alan basın kuruluşlarının sayılarının giderek arttığı günümüzde internet haber sitelerinin finansal yapıları büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında yazılı basın araçlarının üretim süreci de dikkate alınarak finansal yapıları temel olarak incelenmiş, bunun yanında internet haberciliğinin finansal yapıları ile ilgili veriler de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): YAZILI BASIN, İNTERNET HABER SİTELERİ, MEDYA FİNANSMANI

RESEARCH ON THE FINANCIAL STRUCTURE OF PRINTED PRESS AND INTERNET NEWS SITES

New media technologies have created major changes in people's tendency to be informed. The developments in the digital area have also shortened the time of reaching the news. In particular, the spread of mobile devices has allowed people to carry a media device with them, and this has created a great impact, especially in circulation. Considering the fact that the press institutions provide basic revenues from advertising and the advertising revenues are directly proportional to the number of readers-viewers and listeners and users, the changes in the tendencies of news are directly reflected in the financial status of the media. Print media, radio and television, called traditional media, are in competition with new media technologies in every sense. The lucky side of this competition is the new media which is more advantageous than the technology. New media tools have different applications in itself and the addition of new applications to these applications every day is not even work. Internet news sites carry out similar functions with print media in traditional media tools. The production process of the print media and the services on the internet news sites differ considerably. The financial structures of internet news sites are of great importance in the days when the number of the press organizations that decided to continue to do internet journalism by saying goodbye to the written press. Within the scope of this study, the financial structures of the print media were examined by taking the production process into consideration and the data related to the financial structures of internet journalism were also presented comparatively.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): PRINTED PRESS, INTERNET NEWS SITES, FINANCING OF TE MEDIA

Tam Metin 142

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.