Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 470-491

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.826


KOOPERATİF KURULUŞLARINDA İŞBİRLİĞİ VE İLETİŞİM

MUHARREM ÇETİN

Kooperatifler, bireyin kendi başına yapmasının ve üstesinden gelmesinin mümkün olmadığı ve birlikte yapılması gereken üretimin ve hizmetin yapılmasına olanak veren yapılardır. Bireyler biraraya gelmek suretiyle hem bilgi, hem ekonomik ve hem de teknik alanda işbirliğine gitmektedirler. Özellikle küçük işletmelerin yaygın olduğu yerlerde işletme sahipleri kooperatifleşmek suretiyle gereksinim duydukları girdileri daha az maliyetle temin etme yoluna gitmeyi amaçlamaktadırlar. Kooperatifler, ortakların belli miktarda sermaye koymak suretiyle oluşturdukları, günümüz ekonomik yapılar içerisinde önemli yeri olan kuruluşlardır. Gelişmiş ülkelerde ekonomik büyüklükleri ve faaliyet alanları bakımından güçlü kooperatif kuruluşları mevcuttur. Gelişmekte olan ülkeler ile az gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren kooperatif kuruluşları hem ekonomik büyüklükleri, hem teknolojik olanakları ve hem de etkililikleri bakımından gelişmiş ülke kooperatifleri ile kıyaslanamayacak derecede küçük kuruluşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde de çok değişik alanlarda faaliyet gösteren binlerce kooperatif kuruluşu mevcuttur. Bunlar arasında işbirliği ve iletişim eksikliği söz konusudur. Kooperatif kuruluşları arasında etkili iletişim kanallarının açılması ve işbirliği yapmaları durumunda daha güçlü ve daha etkili olabilmeleri, böylece hem ortaklarına hem de ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayabilmeleri mümkün olacaktır.   

Anahtar Kelimeler (Keywords):

COOPERATION AND COMMUNICATION IN COOPERATIVE ORGANIZATIONS

Co-operatives are structures that allow the fulfillment of the production and performance that are impossible to be fulfilled and overcome by an individual alone and require to be done collectively. For this reason, individuals come together and cooperate in informational, economic and technical fields. In places where small businesses are particularly widespread, business owners seek to meet their requirements at a lower cost by establishing cooperatives. Cooperatives are institutions that have an important place in today's economic constructions, which are established by the partners investing capital. In developed countries, there are strong cooperative institutions in terms of economic size and areas of activity. Cooperatives operating in developing and underdeveloped countries appear as small organizations that are not comparable with developed country cooperatives in their economic sizes, technological facilities and effectiveness. There are also cooperatives operating in many different areas in our country. There is an insufficient cooperation and communication among them. If cooperative organizations open effective communication channels among themselves and establish a cooperation, they will be stronger and more effective; therefore they will be able to make a greater contribution both to their partners and the economy of the country.

Anahtar Kelimeler (Keywords):

Tam Metin 828

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.