Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1279-1299

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1166


BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE DİJİTAL EKONOMİ: AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA

İBRAHİM AYTEKİN, MEHMET DİKKAYA

Sanayi devrimi ile birlikte gelişen ve hız kazanan bilgi iletişim teknolojileri, son elli yılda altın çağını yaşamıştır. Son zamanlarda özellikle bilgisayar, internet ve akıllı cihazların icadı, başta iletişim olmak üzere ulusal sınırların ortadan kalkmasına kadar birçok alanda devrim niteliği taşımaktadır. Teknolojide yaşanan bu gelişmeler, başta sanayi üretimi olmak üzere, tarımdan ticarete, eğitimden seyahate ve eğlenceden savunmaya kadar pek çok alanda olumlu yönde etkiler yaratmıştır. Pek çok Avrupa Birliği üyesi ülke dijitalleşmede oldukça ileri düzeyde olmasına rağmen Türkiye bu konuda yeterince ilerleyememiştir. Avrupa Birliği’nde bilgi iletişim kullanım oranlarına paralel gelişen ekonomik faaliyetler, Türkiye için pek çok alanda ortalamanın altındadır. Bu çalışmada Avrupa Birliği, Euro Bölgesi ve Türkiye’de bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ele alınmıştır. Bilgi iletişim teknolojilerinin ekonominin dijitalleşmesi üzerinde etkileri incelenmiştir. Son yıllarda meydana gelen pozitif gelişmelere rağmen Türkiye’de ekonominin dijitalleşmesi yönünde büyük bir etki alanının ortaya çıkamadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bilgi, İletişim, Teknoloji, Dijitalleşme, Ekonomi

INFORMATION AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGIES AND THE DIGITAL ECONOMY: A COMPARISON BETWEEN EUROPEAN UNION AND TURKEY

Developing and accelerating with the industrial revolution, information and communication technologies have lived its golden age in the last fifty years. Recently, especially the invention of computers, internet and smart devices has revolutionized in many areas from the disappearance of national borders, especially communication. These developments in technology have had positive effects in many areas, particularly in industrial production, from agriculture to trade, from education to travel and from entertainment to defense. Although the members of the European Union have mostly been digitalized, Turkey has less progressed in this regard. Developing economic activities in the European Union with parallel to the usage of information is more common than most areas for Turkey. In this study, developments on information-telecommunication sectors in the European Union, Euro Area and Turkey has been discussed. The effects of ICT on the digitalization of the economy have been examined. Despite the positive developments that have occurred in recent years it has not emerged of the economy towards digitalization was achieved in Turkey effectively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Information, Communication, Technology, Digitalization, Economy

Tam Metin 172

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.