Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1645-1662

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1397


MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNDE KAİZEN MALİYETLEMENİN ROLÜ: BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE VAKA ÇALIŞMASI

ÖMER BURAK PAKSOY, NAİM ATA ATABEY, BAKİ YILMAZ

Artan küresel rekabet nedeniyle birçok işletme rekabet güçlerini artırmak için üretim uygulamalarını radikal şekilde değiştirmek zorunda kalmıştır. İşletmeler, rekabette yarışabilme ve en iyi olabilme hedefine ulaşabilmek için tam zamanında üretim, toplam kalite yönetimi, yalın üretim, esnek üretim sistemleri, süreç iyileştirme vb. gibi bir dizi gelişmiş teknikler benimsediler. Tüm bu tekniklerin amacı, maliyeti düşürmek, kaliteyi artırmak ve üretimde esnekliği artırmaktır. Üretim tekniklerinde yaşanan bu köklü değişiklikler daha sonra finansman yöntemlerine ve maliyet yönetim sistemlerine de yansımıştır.

Çalışmanın amacı, kot pantolon üretimi yapan bir tekstil işletmesinde kaizen maliyetleme yöntemi ile maliyetlerin düşürülmesi ve maliyetlerde etkinliğin sağlanmasıdır. Bu kapsamda, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren bir tekstil işletmesinde işletme yöneticileri ile yüz yüze görüşmeler ve yerinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. İşletmenin 2019 yılı verilerinden yola çıkılarak elde edilen bulgulara göre işletmenin kaizen maliyetleme yöntemi ile ne kadar maliyet azaltması gerektiği, 2020 yılı için hedeflenen kâr marjına ulaşabilmek için hangi oranda ve hangi maliyetlerin düşürülmesi gerektiği araştırılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Çağdaş Maliyet Yöntemleri, Kaizen Maliyetleme, Maliyet Azaltımı, Maliyet Etkinliği, Sürekli İyileştirme

THE ROLE OF KAIZEN COSTING IN THE REDUCTION OF COSTS: A CASE STUDY IN A TEXTILE COMPANY

Due to the increasing global competition, many companies had to radically change their production methods to increase their competitiveness. In order to compete and reach the goal of being the best in this mass competition, they adopted a number of advanced tecniques such as Just-in-time production, total quality management, lean production, flexible produciton systems, process improvement etc. The purpose of all these techniques is to reduce cost, improve quality and increase flexibility in production. These radical changes in production techniques were later reflected in financing techniques and cost management systems.

The aim of this study is to reduce costs and provide efficiency in costs by using kaizen costing method in a textile company producing jeans. In this context, face-to-face interviews and on-site inspections were carried out with company managers in a textile company operating in Kahramanmaraş. Based on the findings obtained from the data of the company in 2019, how much cost should be reduced by the kaizen costing method of the company, and what rate and what costs should be reduced in order to reach the target profit margin for 2020.

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Contemporary Cost Methods, Kaizen Costing, Cost Reduction, Cost Effectiveness, Continuous Improvement

Tam Metin 763

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.