Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 344-365

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1031


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ HARCAMALARININ KENT EKONOMİSİNE KATKISI: HİTİT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

NESLİHAN KOÇ

Üniversiteler, bulundukları kentin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını etkilemektedir. Üniversite öğrencilerinin harcama dağılımları, kent ekonomisine yapılan katkının değerlendirilmesinin bir yönünü oluşturmaktadır. Bu araştırma kapsamında Çorum ekonomisine yansımaları ölçmek üzere Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) öğrencilerine anket uygulanmıştır. Çalışmada ankete katılan öğrencilerin aylık ortalama 630 TL harcama yaptıkları belirlenmiştir. Buna göre 2016-2017 yılında İİBF’de eğitim alan öğrenciler, bir yıllık eğitim-öğretim süresi boyunca Çorum iline harcamalarıyla yaklaşık 18,9 milyon TL katkıda bulunmuştur. Bulunan yaklaşık miktarın üniversitenin tüm öğrencilerine genellenmesi durumunda yıllık 105 milyon TL’ye yakın bir harcama düzeyi ortaya çıkmaktadır. Üniversitenin kurumsal olarak ve personelinin yaptığı harcamalar hariç sadece öğrencilerinin kent ekonomisine büyük bir katkı yaptığı söylenebilir. Gelir ve harcama kalemleriyle barınma tercihleri gibi unsurlar bir arada değerlendirildiğinde öğrencilerin kente yaptıkları bu katkının da aslında devletin öğrencilere sunduğu yurt ve burs gibi imkânlarla geniş ölçüde desteklendiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan eğitim destekleri, kent ekonomisine sunduğu dolaylı katkı dışında üniversite eğitimini kendi maddi olanaklarıyla karşılayamayacak büyük bir kesim için de önemli bir sosyalizasyon işlevi görmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Üniversite Öğrenci Harcamaları, Kent Ekonomisi, Sosyal Transfer Harcamaları, Çorum.

CONTRIBUTION OF UNİVERSITY STUDENT EXPENDITURES TO URBAN ECONOMY: AN ANALYSIS ON THE STUDENTS OF HİTİT UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

Universities influence the economic, social and cultural structures of cities they are in. The expenditure ranges of university students form an aspect of the assessment of the contribution made for urban economics. In the scope of this study, a questionnaire was conducted to the Students of Hitit University Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS), to measure the reflections of their expenditures for the economy of Corum Province. In the study, it was determined that the students attending the questionnaire had spent an average of 630 TL per month. Accordingly, the students receiving education at FEAS in the period of 2016-2017 made a contribution of approximatel 18,9 million TL to the economy of Corum Province, with their expenditures,  during one year of education period. When this approximately found amount of expenditure is generalized for all university students, it yields an amount of expenditure nearly 105 million TL. Except for the institutional expenditures of the university and individual expenditures of the university staff it can be said that the students alone make a great contribution to the city economy. It has been concluded that when revenue and expenditure items and accommodation preferences are considered together, the contribution made by students to the city has been largely encouraged by opportunies such as student residences and scholarships, offered by the state for students. When considered from this aspect, educational supports, as well as offering an indirect contribution to the urban economics, also do an important socialization duty for a large part of university students, who cannot sustain university education with their own financial possibilities.

Anahtar Kelimeler (Keywords): University Student Expenditures, Urban Economics, Social Transfer Expenditures, Çorum

Tam Metin 149

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.