Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 587-607

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.832


C KUŞAĞINA YÖNELİK MÜŞTERİ ELDE TUTMA STRATEJİLERİ

MUSTAFA ÜNSALAN

Teknolojik gelişmelerden sonra dijital çağ başladı ve bunun başlıca sonuçlarından bir tanesi de bilgisayar kullanımının ve tüketicilerin etkileşiminin artmasıdır. Bu yeniçağ ve sosyal medyanın kullanımının popülaritesinin artması ile birlikte Sosyal Medya Kuşağı olarak da tanımlanan ve C Kuşağı olarak adlandırılan bağlı tüketiciler ortaya çıkmıştır. Bu tüketiciler birbirleri ile bağlıdırlar ve bir ürün veya hizmet ile ilgili deneyimlerini paylaşmaktadırlar. Tüketiciler arasındaki bağın temel faktörü olan sosyal medya, C Kuşağının tüketim alışkanlıklarını şekillendirmektedir. Bugünlerde, sosyal medyanın kullanımından dolayı geleneksel tutundurma stratejileri geçtiğimiz yüzyıldaki kadar başarılı olamamaktadır.  Bu çalışmada, dijital çağ, sosyal medya ve C Kuşağı kavramı tartışılmıştır. Bu çalışmanın amacı bu kavramların işletmelerin C Kuşağına yönelik tutundurma stratejilerini etkilemesi üzerine kavramsal bir tartışma ortaya koymaktır. Bu yazıda yeni kuşağın kapsamlı bir şekilde sunulması pazarlama araştırmacıları için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital Çağ, C Kuşağı, Müşteri, Tutundurma, Tutundurma Stratejileri

CUSTOMER RETENTION STRATEGIES FOR GENERATION C

After the technological developments, the digital age started, and one of the main results of it is the increase of computer usage and interaction between consumers. The new age and rising popularity of social media have revealed the connected consumers which can be called as a Generation C that is described as a Social Media Generation. These consumers can connect with each other and share their experiences about product and services. Gen C’s consumption behavior can be shaped by social media that is the core factor of connection between consumers.  Nowadays, because of the using social media, the traditional promotion strategies could not be successful as much as last century. In this paper, digital age, social media, the concept of Gen C are discussed. The aim of this paper is to reveal a conceptual discussion the influence of Generation C on the companies’ promotion strategies. This paper will be useful for marketing researchers towards comprehensive presenting of the new generation.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital Age, Generation C, Customer, Promotion, Promotion Strategies

Tam Metin 732

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.