Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2361-2379

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1472


GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE “DALGALANMA KORKUSU” BASKISI ALTINDA DALGALANMADAN KORKUSUZ DALGALANMAYA GEÇİŞ

TOLGA DAĞLAROĞLU, ŞERİFE GAMZE ALBAYRAK

1990’lar ve 2000’ler de yaşanan krizler sonrasında ana görüş esnek döviz kurlarının serbest sermaye hareketliliği altında yaşanan yurtiçi ve yurtdışı şokları emme konusunda başarılı olduğu ve enflasyon hedeflemesi stratejisinin de gelişmekte olan ülkelerde merkez bankasına Taylor kuralında olduğu gibi bağımsız para politikası izleme imkanı sağladığıdır. Yaşanan bu krizlerden sağlanan bir başka çıkarım ise katı ve / veya kısmen daha katı olarak adlandırılan ara rejimlerin finansal krizlere açık olduğudur. Fakat bu geleneksel diyebileceğimiz görüş dünya ekonomisinde artan finansal entegrasyon ile birlikte yoğun eleştiri altındadır. Geleneksel yaklaşıma yapılan eleştiriler üç başlık altında toplanmaktır. Bu eleştirilerden ilki, dünya ekonomisinde daha esnek kur rejimlerine doğru bir kayış söz konusu değildir. Tam tersine krizlerin ana nedeni olarak görülen ara rejimlere doğru bir kayış söz konusudur. İkincisi ise açık ekonominin paradigması olarak kabul edilen imkansız üçleme hipotezinin gelişmekte olan ülkelerde bir ikileme neden olduğudur. Üçüncü eleştiri ise döviz kuruna yapılan müdahalelerin etkinliği üzerinedir. Bu eleştirilerden çıkan sonuç gelişmekte olan ülkelerin korkusuz bir biçimde dalgalanabilmesi dalgalı kur rejimine yatırım yapmalarının gerektiğidir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dalgalı Kur Rejimi, İmkansız Üçleme, Dalgalanma Korkusu, İmkansız İkili

TRANSITION FROM MANAGED FLOATING TO FEARLESS FLOATING UNDER THE FEAR OF FLOATING IN EMERGING MARKET COUNTRIES

In the wake of 1990s and 2000s, the main view was that flexible exchange rates were successful in absorbing domestic and international shocks under free capital mobility, and the inflation targeting strategy was directed to the central bank in developing countries to follow a counter-cyclical independent monetary policy. it provides the opportunity. Another implication from these crises is that intermediate regimes, which are called hard pegs or soft pegs, are vulnerable to financial crises. However, this traditional view is under intense criticism with the increasing financial integration in the world economy. Criticisms made to the traditional approach are grouped under three headings. The first of these criticisms is that there is no shift towards more flexible exchange rate regimes in the world economy. The second is that the impossible trinity hypothesis, accepted as the paradigm of the open economy, causes a dilemma in developing countries. The third criticism is on the effectiveness of exchange rate interventions. The conclusion from these criticisms is that developing countries should “invest” in the floating exchange rate regime so that they can fluctuate fearlessly.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Floating Exchange Rates, Impossible Trinity, Fear of Floating, Impossible Duo

Tam Metin 50

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.