Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2168-2189

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1428


KÜRESEL İSLAMİ BORSALARDA ZAYIF VE YARI-GÜÇLÜ FORM PİYASA ETKİNLİKLERİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİ VE BOOTSTRAP NEDENSELLİK TESTİ YAKLAŞIMI İLE KANITLAR

MEHMET LEVENT ERDAŞ

Bu çalışmanın amacı, literatürde yer alan yeni ekonometrik yöntemler kullanılarak seçilmiş İslami endekslerde etkin piyasa hipotezinin zayıf ve yarı-güçlü formlarının geçerli olup olmadığını test etmektir. Bu amaçla, zayıf form etkinliği doğrusal ve doğrusal olmayan birim kök testleri kullanılarak, yarı-güçlü form etkinliği ise bootstrap nedensellik testi kullanılarak incelenmiştir. Birim kök testleri, zayıf form etkinliğinin İslami endekslerin çoğu için desteklendiğini ve hisse senedi fiyatlarının tüm tarihsel bilgileri tam olarak yansıttığını göstermiştir. Bootstrap nedensellik sonuçları, yarı güçlü formun FTSEBMI, KATLM ve ACWI olmak üzere üç borsada geçerli olduğunu göstermiştir. Genel olarak sonuçlar yatırımcının İslami borsalarda normalüstü kar elde etme şansının olmadığını göstermektedir. Borsaların etkinliklerinin arttırılması sermaye tahsisi, hisse senedi fiyat öngörülebilirliği ve uluslararası portföy çeşitlendirilmesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Dolayısıyla, finansal piyasaların performansı etkin piyasa hipotezinin geçerliliğininden etkilendiği ve bu yönde politikaların geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Etkin Piyasa Hipotezi, Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri, Bootstrap Nedensellik Testi, Küresel İslami Borsalar

EXAMINING THE VALIDITY OF THE WEAK AND SEMI-STRONG FORM MARKET EFFICIENCIES AT THE GLOBAL ISLAMIC STOCK MARKETS: EVIDENCE LINEAR AND NONLINEAR UNIT ROOT TESTS AND BOOTSTRAP CAUSALITY TEST APPROACH

The objective of this paper is to test whether the validity of the weak and semi-strong form of efficient market hypothesis in selected Islamic stock markets using new econometric methods in the literature. To this end, the weak-form is examined employing linear and nonlinear unit root tests while the semi-strong form is examined employing bootstrap causality test. The unit root tests revealed that the weak form is supported for most of the Islamic stocks, indicating that stock prices fully reflect all historical information. The bootstrap causality results indicate that the semi-strong form holds in the three stock markets, namely, FTSEBMI, KATLM, and the ACWI. The overall results suggest that the investor has not a chance to make an abnormal profit in Islamic stock markets. Enhancing the efficiency of the stock markets would have a significant effect on capital allocation, equity price predictability and large and diversified of competing investors. Hence, the performance of financial markets is influenced by the validity of efficient market hypothesis and such kind of policies should be implemented.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Efficient Market Hypothesis, Linear and Nonlinear Unit Root Tests, Bootstrap Causality Approach, Global Islamic Stock Markets

Tam Metin 67

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.