Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 173-195

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.01.1280


PERFORMANS YÖNETİMİNİN KAMU YÖNETİMİNDE UYGULANABİLİRLİĞİ SORUNU

VASFİYE ÇELİK

Özel sektörle kamu yönetiminin birbirinden farklı olmadığı, özel sektörde var olan başarılı uygulamaların kamu yönetiminde de uygulanarak etkinliğin, etkililiğin ve verimliliğin sağlanabileceği düşüncesi, performans yönetimi tekniğinin önem kazanmasını sağlamıştır. Yeni Kamu İşletmeciliği anlayışının bir yansıması olan ve son dönemlerde uygulanması konusunda büyük bir heves yaşanan performans yönetimi tekniğini süreç olarak planlamak, performansa ilişkin ölçütler geliştirmek ve ölçüm yapmak ve son aşamada performansı değerlendirerek varsa negatif sapmaları belirleyip buna ilişkin önlemler almak gerekmektedir. Uygulanması oldukça güç olan bu tekniği kamu yönetiminde uygulama çalışmaları ise Türk kamu yönetiminde stratejik yönetime paralel olarak kısa bir süredir yürütülmektedir. Ancak bu tekniğin teoride belirtildiği şekliyle kamu yönetiminde uygulanabilmesinde zorluklar yaşanmakta; performans ölçütleri belirleme, ölçümleme ve değerlendirme aşamaları uzun ve zorlu bir sürece ihtiyaç duymaktadır. Konuya mali açıdan ve bireysel performans değerlendirme açısından bakıldığında Türk kamu yönetiminde hukuki düzenlemeler yapılmakla birlikte daha özel alanlarda proje şeklindeki çalışmalarla performans yönetimi sisteme adapte edilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Performans, Performans Yönetimi, Kamu Yönetimi

THE APPLICABILITY PROBLEM OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

The notion that private sector and public administration are not different from each other and that the successful practices existing in the private sector can be efficiently implemented also in public administration has enabled the performance management technique to gain importance. It is necessary to plan the performance management technique, which is a reflection of the new Public Management approach and experienced with great enthusiasm in its recent implementation, to develop performance-related criteria and to make measurements related to it by assessing negative deviations, if any, after evaluating performance at the last stage. Implementation of this technique in public administration, which is very difficult to apply, has been carried out for a short time in parallel with strategic management in the Turkish public administration. However, it is difficult to apply this technique in public administration as stated in theory; identifying, measuring, and evaluating performance criteria needs a long and challenging process. From the financial point of view and individual performance evaluation, legal arrangements are made in the Turkish public administration, but performance management is tried to adapt to the system within more specific areas in the form of projects.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Performance, Performance Management, Public Administration

Tam Metin 175

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.