Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2126-2142

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1344


KRİPTO PARALAR VE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİTCOİN VE SEÇİLİ PAY PİYASALARI ARASINDA YAPILMIŞ NEDENSELLİK ANALİZİ (2010-2020)

SAMET GÜRSOY, MERT BARAN TUNÇEL

Kripto paralar, henüz dünya genelinde resmi para birimi olarak kabul edilmemiş olsa da kullanımı günden güne hem kişiler hem de kurumlar tarafından hızla artış eğilimi göstermektedir. Kripto paraların kullanımının bu kadar hızlı bir şekilde yayılması paranın mübadele işlevi dışında bir yatırım aracı olarak da kabulünü artırmıştır. Bu durum, pay piyasaları ile kripto paralar arasındaki ilişkinin sorgulanması gereğini ortaya çıkarmaktadır. Buna bağlı olarak, çalışmada alternatif bir yatırım aracı olan ve pazar payı en büyük Kripto para olan Bitcoin ile seçili pay piyasaları arasındaki bir nedensellik ilişkisinin varlığı test edilmek istenmiştir.19 Temmuz 2010 ile 10 Ocak 2020 arasında günlük veriler kullanılarak yapılan çalışmada verilere Lee-Strazicich Birim Kök Testi yapılmış ve Toda-Yamamoto nedensellik testi ile nedensellik ilişkisi sınanmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara bakıldığında, Bitcoin serisinden S&P500 serisine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken Bist100, Bovespa, Invsaf40 ve Merval piyasalarına doğru herhangi bir nedenselliğe rastlanmamıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen bulgulara göre, Bitcoin serisinden S&P500 serisine doğru bir nedensellik ilişkisi tespit edilirken; Bist100, Bovespa, Invsaf40 ve Merval piyasalarına doğru herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kripto Para, Finansal Piyasalar, Bitcoin, Toda-Yamamoto

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCIES AND FINANCIAL MARKETS: CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN BITCOIN AND SELECTED STOCK MARKETS (2010-2020)

Although cryptocurrencies have not yet been accepted as an official currency worldwide, their using tends to increase day by day by both individuals and institutions. The rapid spread of the use of cryptocurrencies has increased the acceptance of money as an investment tool outside of the exchange function. This situation raises the need to question the relationship between share markets and cryptocurrencies. Accordingly, the study aimed to test the existence of a causality relationship between Bitcoin, which is an alternative investment tool and the largest crypto currency, and selected share markets. In a study conducted using daily data between July 19, 2010 and January 10, 2020, Lee-Strazicich Unit Root The test was conducted and the causality relationship was tested with the Toda-Yamamoto causality test. According to the findings obtained at the end of the study, while a causality relationship was determined from the Bitcoin series to the S & P500 series; no causality relationship has been found towards the Bist100, Bovespa, Invsaf40 and Merval markets.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Crypto Money, Financial Markets, Bitcoin, Toda-Yamamoto

Tam Metin 87

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.