Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 508-521

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1289


SEKTÖREL ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME

ÜMİT KOÇ

Bu çalışmanın amacı 2010 ve 2016 yılları arasında sektörel enerji tüketimlerinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Toplam 132 ülkeyi kapsayacak şekilde yapılan analize ulaşım, hizmetler, sanayi ve tarım sektörleri dahil edilmiştir. Büyüme verisi olarak kişi başına düşen reel milli gelirin kullanıldığı analizde panel veri yöntemi uygulanmıştır. Ekonometrik analiz sonucunda ulaşım, sanayi, tarım ve hizmetler sektöründeki enerji kullanımı ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi, Sektörel Enerji Kullanımı

SECTORAL ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH

The aim of this study is to examine the impact of sectoral energy consumption on economic growth between 2010 and 2016. Covering totally 132 countries, transport, services, industry and agriculture sectors were included in the analysis. Panel data method was used in the analysis, where real gross domestic product per capita was used as the growth data. As a result of the econometric analysis, a positive relationship was found between energy use and economic growth in transportation, industry, agriculture and services sectors.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Economic Growth, Panel Data Analysis, Sectoral Energy Consumption

Tam Metin 138

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.