Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 867-896

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.845


SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA POLİTİKASI AÇISINDAN YENİLENEBİLİR ENERJİ KOOPERATİFÇİLİĞİNE YÖNELİK MALİ TEŞVİKLERİN ÖNEMİ

VİLDAN HİLAL AKÇAY, SİBEL BİLGİN

“Gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanından ödün vermeksizin, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak tanımlanan ‘sürdürülebilir kalkınma’nın en önemli paydaşlarından biri kooperatiflerdir. Bu çalışmada kooperatifçiliğin rekabetçi güçlerini etkileyen faktörlerin ardından, bu faktörlerden biri olan ‘özel sektör direnci ve sermaye baskısı’ karşısında kooperatiflere yönelik finansman desteği ve vergisel teşviklerin rolünün ve yenilenebilir enerji kooperatifçiliği özelinde bu desteklerin mevcut durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında gelişmiş ülkelerde ve ülkemizde yenilenebilir enerji kooperatiflerine yönelik mali teşvik mekanizmaları incelenmiş ve sonuç bölümünde konuyla ilgili değerlendirme ve önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sürdürülebilir kalkınma, yenilenebilir enerji kooperatifleri, yenilenebilir enerjiye yönelik mali teşvikler

THE IMPORTANCE OF FINANCIAL INCENTIVES FOR RENEWABLE ENERGY COOPERATIVES IN TERMS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT POLICY

The concept of sustainable development was presented first in World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission) report in 1987 and defined as "development which meets the needs of current generations without compromising the ability of future generations to meet their own needs". In this context, adopting economic participation and democratic control as principle, cooperatives have a most important role in sustainable development. To perform this role cooperatives should sustain their entity. In this study we examined the financial incentive mechanisms in renewable energy cooperatives in Turkey and developed countries. Finally, suggestions and criticism about the subject were stated.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sustainable development, financial incentives in renewable energy, renewable energy cooperatives

Tam Metin 672

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.