Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2289-2305

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1890


DİJİTAL DÜNYADA KARA PARA AKLAMA: ÖRNEK OLAYLAR

EYMEN GÜREL, ÇAĞATAY ŞAHİN

Kara para yasadışı yollarla elde edilen gelir demektir. Kara para bulunduğu ülkedeki finansal sisteme kayıtlı olmadığı için ülke ekonomisine zarar verir ve ekonomik ölçüm değerlerinin yanlışlığına yol açar. Kara para kavramının kullanılma sebebi gelirin suç işlenerek kazanıldığını ve aklanarak temizlenmesi gerektiğini ifade eder. Çağımızda hızla ilerleyen teknoloji ve bununla beraber değişen finansal düzende kara para aklanması için birçok boşluk ortaya çıkmıştır. Uluslararası para transferlerinin hızlanması ve kripto piyasalarının serbestliği düşünüldüğünde paraya anlam yüklemek ve dolaşımını sağlamak çok daha kolay bir hal almıştır. Bu kolaylık birçok kaynağı belirsiz para skandallarına yol açmıştır. İnternetin günümüzde sağladığı kolaylıklar suistimal edilmeye müsait bir ortam yaratmış ve takibi zor platformların oluşmasına yol açmıştır. Kara para aklama işlemleri giderek artış göstermesi ile kripto paraların buna aracılık etmesi bu problemi öne çıkarmıştır. Türkiye’de ve sosyal medya aracılığı ile ortaya çıkan bazı olaylar bu çalışmada örnek olarak gösterilmiş ve açıklanmıştır. Suç, kripto para ve kara para kavramlarının birlikte kullanılması ile literatüre katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı, ortaya çıkarılan bu eksikliklerin saptanmasını toplumların ve devletlerin aldığı önlemlerin günümüz şartlarında belirlenmesidir. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kara Para, Phishing, Kripto Para, Suç, Blockzincir

MONEY LAUNDERING IN THE DIGITAL WORLD: CASE STUDIES

Black money is money that is earned through illegal activity. Since black money is not reported or registered in the financial system of the country where it is found, it damages the country’s economy and leads to measurement error in economic values.  The reason for using the concept of black money is that the income is earned by committing a crime and should be laundered to make it look clean. With rapidly advancing technology in this era and the changing financial regulations with it, many gaps have emerged for money laundering. Considering the accelerating international money transfers and the liberalization of cryptocurrency markets, it has become much easier to attach meaning to money and ensure its circulation.  However, this convenience has led to many money scandals of unknown origin. The facilities provided by the internet today have created an environment that is suitable for abuse and led to the formation of platforms that are difficult to follow. This problem has come to the fore with the increase in money laundering transactions and the mediating role of cryptocurrencies. Some events that emerged in Turkey through social media are cited and explained as examples in this study. This study aims at making contribution to the literature by using the concepts of crime, cryptocurrency, and black money together. The purpose of this study is to determine the deficiencies that are disclosed, and the measures taken by societies and states in today’s conditions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Black Money, Phishing, Cryptocurrency, Crime, Blockchain

Tam Metin 271

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.