Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1300-1318

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1161


SU ÜRÜNLERİNDE KREDİ UYGULAMALARI

UĞUR KÖMÜRLÜ, HASAN HÜSEYİN ATAR

Bu makale ülkemizde yapılan su ürünleri üretimine ilişkin desteklemeleri ve bu desteklemelerin üretimdeki etkilerini gösteren bir çalışma niteliğindedir. Makale içerisinde ana başlıklar altında üretime teşvik eden kredilerin içerikleri, nerelerden temin edilebileceği, kimlerin faydalanabileceği gibi pratik bilgileri kapsamaktadır. Metinler konuların daha iyi anlaşılabilmesi için tablo, şekil ve çizelgelerle zenginleştirilmiştir. Türkiye’ de su ürünleri üretim alanında verilen krediler konusunda yol gösterici bir kaynak olacağı düşünülmektedir Türkiye’ de su ürünleri üretiminde “Kredilendirme’’ konusunda çalışma sayısının oldukça düşük olmasından dolayı üretime yönelik bu çalışmanın son derece önemli olduğu düşünülmekte; sürdürülebilirlikte Türkiye’de uygulanan desteklemelerin katkısı olduğu değerlendirilmektedir

Anahtar Kelimeler (Keywords): Su Ürünleri, Yetiştiricilik, Avcılık, İşleme, Sigorta, Kredilendirme

THE CREDIT APPLICATIONS IN FISHERIES AND AQUACULTURE

This paper is a study showing the support of aquaculture production in our country and the effects of these supports on this production. The article includes practical information such as the contents of the loans that encourage production under the main headings, where they can be obtained and who can benefit from them. Texts are enriched with tables, figures and tables to better understand the subjects. It is considered to be a guiding source for loans given in the field of aquaculture production in Turkey. “Lending” in Turkey's aquaculture production  is considered to be extremely important for production due to the relatively low number of studies; sustainability is considered to be the contribution of support implemented in Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fisheries, Aquaculture, Fish processing, Insurance, Lending

Tam Metin 153

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.