Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1805-1823

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1896


KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK VE KALİTE TEMELLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR PRİM SİSTEM MODELİ

AYDIN KOÇAK, HULİSİ AYLUÇTARHAN

Günümüzde birçok sektörde olduğu gibi konfeksiyon sektöründe de yoğun rekabet yaşanmaktadır. Konfeksiyon işletmeleri gibi emek yoğun işletmelerde çalışan performansı işletme performansını dolayısıyla işletmenin rekabet edebilirliğini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle konfeksiyon sektöründe verimlilik ve kalite gibi anahtar performans göstergeleri üzerine inşa edilecek prim sistemleri çalışan verimliliğini artırmayı teşvik için önemlidir. Fakat bu tip prim sistemlerinin etkin çalışabilmesi için çalışan performansının doğru ölçülmesine ve adil bir dağıtım sistemine ihtiyaç vardır. Bunun için üretim sahasından çalışan performans verilerinin doğru ve zamanında alınarak prim modeline göre adil ve şeffaf bir dağıtım yapacak bilgisayar destekli bir sistem kullanılması hayati bir önem taşımaktadır. Bu çalışmada konfeksiyon işletmelerinde direkt çalışanlar için verimlilik ve kalite performans kriterleri üzerine kurulmuş bir prim sistem modeli önerilmektedir. Model zaman, parça başı ve kar paylaşımı bileşenleri üzerine kurulmaktadır. Model yapısında operatör performansının artması işletme karlılığını artırmakta, artan kar da operatörlere artan prim olarak dönmektedir. Böylece karşılıklı kazan kazan stratejisine dayalı bir işbirliği oluşmaktadır. Bilgisayar destekli olarak işleyen modelde operatör performansının doğru ölçülmesi için gerekli olan veriler sahadan gerçek zamanlı olarak toplanarak adaletli bir prim sistemi oluşturulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Prim, performans ölçümü, verimlilik, kalite, bilgi sistemi

A COMPUTER-AIDED BONUS SYSTEM MODEL BASED ON PRODUCTIVITY AND QUALITY IN READY-MADE GARMENT BUSINESSES

Today, as in many sectors, there is fierce competition in the ready-made garment sector. In labor-intensive businesses such as ready-made garment businesses, employee performance directly affects business performance and thus the competitiveness of the business. Therefore, bonus systems that build on key performance indicators such as productivity and quality in the ready-made garment sector are important to incentivize increased worker productivity. However, for such bonus systems to work effectively, there is a need for accurate measurement of employee performance and a fair distribution system. For this purpose, it is vital to use a computer-aided system that will receive accurate and timely employee performance data from the production site and make a fair and transparent distribution according to the bonus model. This study proposes a bonus system model based on productivity and quality performance criteria for direct employees in ready-made garment businesses. The model is based on the components of time, piecework and profit sharing. In the model structure, the increase in operator performance increases the profitability of the business, and the increased profit is returned to the operators as an increased bonus. This creates cooperation based on a win-win strategy. In the computer-aided model, the data required for the correct measurement of operator performance is collected from the field in real time, and a fair bonus system is created. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bonus, performance measurement, productivity, quality, information system

Tam Metin 283

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.