Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 122-141

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1037


SURİYELİ SIĞINMACILARIN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE İL İSTİHDAM OLANAKLARINA VE ÖNCÜL SIĞINMACILARA DUYARLILIK MUKAYESESİ

MURAT ÇİFTÇİ

Çalışmada Suriyeli sığınmacıların illerdeki formel istihdam ile öncül sığınmacı varlığına duyarlılıklarının mukayesesine odaklanılmıştır. İllerdeki Suriyeli sığınmacı sayılarını içeren veriler, göç idaresi genel müdürlüğünden derlenmiştir. İllere göre 2016 yılındaki formel istihdam verileriyse SGK’ nın istatistik yıllığından alınmıştır. Uygulama yöntemi olarak Atkinson bölgesel eşitsizlik endeksi yaklaşımı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ilave sığınmacıların 2016’ da geçici barınma merkezi olan dokuz ildeki öncül sığınmacılara göre dağılımından elde ettikleri sosyal fayda düzeyi 85’ i aşarken istihdam varlığına göreyse % 70’ lere kadar gerilemektedir. Bu oranlar geçici barınma merkezi olmayan 70 il içinse öncül sığınmacılara göre % 60’ ı aşarken, istihdama göre % 21 ile % 29 arasında değişmektedir. 79 ilin tamamı baz alındıysa sosyal fayda oranları öncül sığınmacılardan % 53’ ken istihdamdan sağlanan sosyal fayda % 24 ile % 35 arasında değişmektedir. Elde edilen bulgular, geçici barınma merkezi olan-olmayan tüm illere göre öncül Suriyeli varlığının illerdeki formel istihdam olanaklarına göre sonraki göç akımının yerleşim yeri seçişinde çok daha güçlü bir rol oynadığını desteklemektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal politika, çalışma sosyolojisi, çalışma ekonomisi, göç sosyolojisi, ekonomik ve sosyal demografi.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN YERLEŞİM YERİ SEÇİMİNDE İL İSTİHDAM OLANAKLARINA VE ÖNCÜL SIĞINMACILARA DUYARLILIK MUKAYESESİ

The study focuses on the comparison of Syrian refugees’  formal employment in the cities and sensitiveness for previously refugee existence. Statistical data on the number of Syrian refugees were obtained from the directorate general of migration management. The formal employment data according to cities in 2016 is taken from the statistical yearbook of the SSI. Atkinson regional inequality index approach was used as a method of application. According to the findings, in 2016 the level of social utility from the distribution of additional refugees in nine cities with temporary shelter centers surpasses 85%, but compared with employment it regresses 70’ s%.  These rates, compared to previously refugees surpasses 60%, but compared to employment it changes between 21% and 29% in 70 cities without temporary shelter centers. Based on all 79 cities social utility ratio from premise refugees is 53%, social utility supplied from employment changes between 24% and 35%. The findings, support the idea that, according to the all cities with or without temporary shelter centers, previously Syrian existence has a powerful role compared to formal employment opportunities in cities for the settlement decision of the next migration flow.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social politics, sociology of work, labor economics, sociology of migration, economics and social demography.

Tam Metin 147

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.